Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Frihetsreformen LSS ger alla människor möjlighet att bli sitt bästa jag. Men grundtanken med LSS är hotad, nu måste intentionen med lagen upprättas igen, skriver Helene Odenjung (L).

De rödgröna har svikit – vi tänker slåss för LSS

Frågar man det rödgröna så är alla stora anhängare av LSS-reformen och vill utveckla den. Ser man i stället på vad regeringen åstadkommit under mandatperioden har funktionsnedsatta fått det dramatiskt sämre. Grundtanken i frihetsreformen LSS är hotad. Vi tänker göra allt för att intentionen med LSS ska upprättas igen, skriver Helene Odenjung (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Funktionsrätt Göteborg kommer att bevaka funktionshinderpolitiken under valåret 2018. Liberalerna i Göteborg välkomnar den typen av bevakning. Valet i höst kommer inte enbart handla om vilka som ska styra Sverige efter valet i september. Valet i höst kommer i allra högsta grad handla om LSS nedmontering eller utveckling. Liberalernas mål är tydligt, vi ska utveckla LSS och upprätta lagens ursprungliga intentioner.

Funktionsrätt Göteborgs har frågat alla politiska partier i Göteborg om bland annat valrörelsens tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Det kan röra sig om tillgänglig information, tillgängliga valstugor och tillgängliga arrangemang samt vilka funktionsrättspolitiska frågor partierna kommer att driva i valrörelsen.

På frågan ”Vilka rättighetspolitiska frågor för personer med funktionsnedsättning kommer att vara en del av ert partis valrörelse?” svarar Socialdemokraterna att de ska se över och stärka LSS-reformen och den personliga assistansen, att få till en samordnad kraftsamling för att människor med en funktionsnedsättning ska få stöd att komma in på, eller tillbaks till, arbetsmarknaden samt att förbättra och stärka möjligheten till utbildning för personer med funktionsnedsättning. Man häpnar.

Försämring på samtliga punkter

På samtliga punkter som S lyfter som viktiga valfrågor på funktionshinderområdet har de under sin tid i regering försämrat för personer med personlig assistans enligt LSS. De har medverkat till att tusentals människor har förlorat sin rätt till personlig assistans. Det har lett till att människor med personlig assistans som tidigare arbetat inte har kunnat fortsätta arbeta och möjligheten till utbildning har blivit avsevärt mycket sämre.

Liberalerna anser att rätten till stöd enligt LSS ska avgöras utifrån behov, inte diagnos.

Utöver redan genomförda nedskärningar föreslår utredaren dessutom att regeringen ska gå ett steg längre och avskaffa LSS för barn under 12 år och äldre över 85 år. Barnhemmens återkomst är något som kommunerna nu planerar för. Det är allvarligt. Liberalernas krav är att nedmonteringen av den personliga assistansen måste stoppas nu.

Om Socialdemokraterna menar allvar med att utveckla LSS måste man formulera ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen som anger hur lagen ska förtydligas, moderniseras och komma fler till del. Liberalernas förslag är att direktiven ska ha fokus på goda levnadsvillkor, självständighet och ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning – inte fokus på att minska kostnaderna till vilket pris som helst som man hittills har gjort. Det borde den nya barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S) nu fokusera på.

Dribblas bort

Miljöpartiets svar till Funktionsrätt Göteborg är att ”LSS intention inte ska dribblas bort” trots att de sitter i en regering som dribblat bort intentionen med LSS. Sedan regeringen tillträde 2014 har man pekat ut LSS som ett område att spara in på. Dessutom verkar det ha gått Miljöpartiet helt förbi.

Vänsterpartiet som agerar stödparti åt regeringen talar mycket varmt om LSS och förändringarna i LSS. Men de talar väldigt tyst om det andra hotet mot LSS-reformen. Reepalu-utredningen är ett dråpslag just för den ursprungliga intentionen i LSS – att själva kunna avgöra vem som ska komma.

Samtidigt som nedskärningarna i LSS pågår ser vi att det får stora konsekvenser för kommunerna. Kommunernas insatser för personer med funktionsnedsättningar ökar och samtidigt får den enskilde vänta längre på beslut och kostnaderna för insatserna har stigit avsevärt bara de senaste åren. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Liberalerna i Göteborgs tog med anledning av detta initiativ till att utreda konsekvenserna av nedskärningarna i LSS i Göteborg.

Om LSS är viktigt för MP och S i Göteborg skulle de kunna prata med sina kollegor i Rosenbad och tala om vilka konsekvenser nedskärningarna i LSS har haft för enskilda göteborgare.

Behov ska avgöra

Liberalerna anser att rätten till stöd enligt LSS ska avgöras utifrån behov, inte diagnos. Det skulle i praktiken innebära att personer med grav synnedsättning ska kunna omfattas av insatser. Ett beslut om personlig assistans ska grundas på en människas samlade behovsbedömning. Vi vill avskaffa den övre åldersgränsen för att kunna få assistans och ansvaret för insatsen personlig assistans bör helt övertas av staten och Försäkringskassan.

Frihetsreformen LSS ger alla människor möjlighet att bli sitt bästa jag. Men grundtanken med LSS är hotad. Vi liberaler kommer att göra allt i vår makt för att intentionen med LSS, som Bengt Westerberg införde som socialminister, ska upprättas igen.

Helene Odenjung (L)

kommunalråd, Göteborg

vice partiordförande