En kapacitetsstark stadslinbana som ingår i kollektivtrafiken skulle knyta ihop viktiga och expanderande delar av Göteborg, skriver debattörerna.
En kapacitetsstark stadslinbana som ingår i kollektivtrafiken skulle knyta ihop viktiga och expanderande delar av Göteborg, skriver debattörerna. Bild: Pressbild Göteborgs stad

Därför behöver vi fler förbindelser över Göta älv

Det finns viktiga skäl att skapa fler möjligheter för människor att ta sig över älven. Vi tror att en stadslinbana skulle kunna lösa ett kommunikationsproblem samtidigt som den också visar vår vackra stad och älv från en ny och spännande vinkel, skriver Johan Trouvé och Gunilla Grahn-Hinnfors, Västsvenska Handelskammaren.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

På Västsvenska Handelskammaren ser vi några viktiga anledningar till att det behövs fler fasta förbindelser över Göta älv. Här är de viktigaste:

Arbetsplatser. I stråket mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen finns eller byggs lågt räknat 40 000 arbetsplatser. Där finns en viktig del av Chalmers, flera gymnasieskolor, Lindholmen Science Park och det glödheta fordonsklustret. AB Volvo håller på att samla ihop drygt 10 000 anställda till det nya Campus Lundby nära Bravida Arena. Och på fastlandssidan byggs Global Business Gate och många arbetsplatser på Masthuggskajen.

Bostäder. Genom byggnationen på bland annat Masthuggskajen, i Lundby Park, med Karlatornet och så småningom stadsdelen Karlastaden och Skeppsbron mångdubblas antalet bostäder i stråket.

ANNONS

Barriärer. Hamnbanan, Lundbyleden och Ramberget är svårforcerade barriärer mellan Lindholmen och centrala Hisingen med Wieselgrensplatsen som ett i dag slumrande torg.

Linbanan en hållbar lösning

En kapacitetsstark stadslinbana som ingår i kollektivtrafiken skulle knyta ihop viktiga och expanderande delar av Göteborg. En stor fördel är att den inte ytterligare belastar ett redan hårt utnyttjat vägnät utan svävar över barriärerna. Dessutom ligger den planerade linbanestationen vid Järntorget på promenadavstånd från Västlänkens Hagastation med direkt access till regiontrafiken.

Rätt hanterat kan det här bli en wow-faktor, en ny skylinebild av en modig stad och region

Ännu ett stort plus med linbanan är att den visar att Västsverige och Göteborg vågar testa nya idéer. Rätt hanterat kan det här bli en wow-faktor, en ny skylinebild av en modig stad och region.

Nu har utredningarna om linbanans vidare öden redovisats för politikerna. Man har tittat på ekonomin och på alternativ kollektivtrafik. I materialet finns också en möjlig intäkt som är beräknad till en miljard. Märkligt nog ingick inte denna fråga i den ursprungliga upphandlingen. Men det fanns många konstigheter i den och stadens hantering av ärendet lämnar en hel del övrigt att önska.

Dyra alternativ

Alternativen till linbanan har också fått en beräknad prislapp. För alternativ behövs. De förbindelser som finns är redan hårt belastade och de flesta passerar de tungt trafikerade delarna av staden innanför vallgraven. Alternativen är en kombination av färja och buss som också kräver en ny bro över Hamnbanan och Lundbyleden till en beräknad kostnad av 1–1,4 miljarder. Restiden blir något längre än med dagens spårvagn och driftskostnaden betydligt högre än för linbanan.

ANNONS

De förbindelser som finns är redan hårt belastade och de flesta passerar de tungt trafikerade delarna av staden innanför vallgraven

Man har också utrett en enklare tappning av linbanan och fått ned investeringskostnaden till hälften. Men då går man också miste om en del nyttigheter, till exempel kopplingen till Wieselgrensplatsen.

I dag finns fyra fasta förbindelser mellan Hisingen och fastlandsgöteborg. Den senaste är Angeredsbron som invigdes 1978. Genom Västsvenska paketet byggs ytterligare en, Marieholmstunneln, som öppnar nästa år. I paketet ersätts också den fallfärdiga Götaälvbron från 1930-talet med en ny bro.

Fler förbindelser nödvändigt

Det bor drygt 160 000 personer på Hisingen och SDN Lundby är den stadsdel som under de senaste decennierna har växt mest i Göteborg. På ön ligger några av stadens största arbetsplatser.

Det finns alltså, som vi ser det, viktiga skäl att skapa fler möjligheter för människor att ta sig över älven. Vi tror att en stadslinbana skulle kunna lösa ett kommunikationsproblem samtidigt som den också visar vår vackra stad och älv från en ny och spännande vinkel.

Vi tror att en stadslinbana skulle kunna lösa ett kommunikationsproblem samtidigt som den också visar vår vackra stad och älv från en ny och spännande vinkel

Ursprungligen kom linbanan som ett förslag från flera medborgare under arbetet med 400-årsjubileet. Nu har vi chansen att lägga till ett fordonsslag till kollektivtrafiken.

Vad som behövs nu är att väga de olika alternativens kostnader och när de kan vara i bruk, vilken kapacitet och nytta de ger och hur de belastar knutpunkter som Brunnsparken och Drottningtorget.

ANNONS

Från Handelskammarens sida ser vi stora fördelar med en stadslinbana. Vi är också övertygade om att det går att utveckla stationslägena tillsammans med det näringslivets aktörer och på så sätt få en rejäl intäkt i projektet.

Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren

Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren

ANNONS