Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Arbetsfred avgörande. Både jag och styrelsen välkomnar den utredning som regeringen nu genomför för att utröna hur ett rikstäckande kollektivavtal skall kunna ge arbetsfred och stabilitet, skriver Magnus Kårestedt.

Daniel Bernmar (V) har fått allt om bakfoten

Det är med stor förvåning jag läser Daniel Bernmars (V) debattartikel om hamnkonflikten. Bernmar, som är vice ordförande i Göteborgs Hamn AB:s ägarbolags styrelse, verkar ha missuppfattat flera viktiga delar i Hamnbolagets verksamhet, skriver Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Hamnkonflikten, 19/1

Vi har mycket riktigt gjort förändringar i avtalet med APM Terminals som Bernmar är inne på, men att det ”gjorde det möjligt för APMT att sänka sin produktion” är inte korrekt. Vår kravställning på operatören har tvärt om blivit tuffare – klarar operatören inte att uppfylla ökande volymer åläggs den numera en straffavgift. Så kommer det att bli för 2017 som ju präglades av minskande volymer, både på grund av de 150 dagarna med fackliga stridsåtgärder och de 42 nätter då det rådde arbetsgivarlockout.

Daniel Bernmar är också kritisk mot att jag som vd för Hamnbolaget även sitter i styrelsen för Sveriges Hamnar – en branschorganisation som hanterar både arbetsgivar- och branschfrågor. Bland medlemmarna återfinns samtliga svenska kommunala hamnar. Att även Göteborgs hamn, som är Skandinaviens största, ska vara med där tycker jag är självklart. Så tyckte även medlemsföretagen som valde mig på stämman. Jag har varit invald i styrelsen sedan 2005.

Stridsåtgärder har inte alltid förekommit men konflikthotet från Hamnarbetarförbundet har alltid funnits sju dagar bort.

Göteborgs Hamn AB:s styrelse har vid upprepade tillfällen diskuterat att vi som hamnbolag inte är en avtalspart i konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals. Det betyder inte att vi är en oviktig aktör, men inte heller att vi ska vara neutrala. Att vara det i en så viktig fråga som påverkar vår och våra kunders affär så kraftigt vore ansvarslöst. Vi har dock inte tagit ställning i sakfrågorna som man är oense om, de måste parterna lösa själva.

Välkomnar utredning

Grundfrågan om konflikterna i hamnarna är dock mer principiell. Den är inte heller ny, utan har varit likartad i årtionden. Stridsåtgärder har inte alltid förekommit men konflikthotet från Hamnarbetarförbundet har alltid funnits sju dagar bort, något som oroar i Sveriges känsliga exportflöden. Både jag och styrelsen välkomnar den utredning som regeringen nu genomför för att utröna hur ett rikstäckande kollektivavtal skall kunna ge arbetsfred och stabilitet, något som Sveriges industriföretag kräver av oss.

Att detta skulle vara odemokratiskt hanterat av Hamnbolaget, som Bernmar påstår, kan jag inte förstå. Frågorna har hanterats av den politiskt valda hamnstyrelsen. Styrelsen har också regelbundna avstämningar med ägarbolaget Stadshus AB där Bernmar som vice ordförande sitter i presidiet.

Mina svar ovan innehåller inga nya uppgifter, men om det finns fler frågetecken träffas jag självklart gärna för att gå igenom dem med Daniel Bernmar.

Magnus Kårestedt

vd Göteborgs Hamn