I skolornas och kommunernas visioner pratas det om inkludering, att alla barn ska vara välkomna i skolan utifrån sina förutsättningar. När det gäller barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, däremot, ser man bara en hög kostnad som till varje pris måste hindras, skriver debattörerna.
I skolornas och kommunernas visioner pratas det om inkludering, att alla barn ska vara välkomna i skolan utifrån sina förutsättningar. När det gäller barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, däremot, ser man bara en hög kostnad som till varje pris måste hindras, skriver debattörerna.

Dålig ekonomi ingen ursäkt för att svika barnen

ANNONS

Kalla Faktas reportage om De olönsamma barnen som sändes förra veckan skildrar sjuårige Conrad med autism vars skola inte är intresserad av att undervisa honom. Efter att ha hotat Conrads föräldrar med anmälningar till socialtjänsten om de inte flyttar på sonen tvingas skolan till slut att undervisa honom. Då väljer man i stället att försvåra skolgången genom att förvägra Conrad det stöd han har rätt till.

Dessvärre är Conrads historia ingenting nytt, utan är en verklighet som vi i Attention Göteborg med kranskommuner har försökt kommunicera till ansvariga politiker i många år.

Ovälkomna barn

Föräldrar hör av sig till oss och har liknande berättelser om att skolor, kommunala såväl som friskolor, vill bli av med barn som har behov av särskilt stöd eftersom det kräver anpassningar som man inte anser sig ha råd med.

ANNONS

Föräldrar tvingas kämpa för att bevisa sina barns svårigheter och för att få det stöd som de enligt skollagen har rätt till. Skolor väljer i stället att försvåra skolgången eller anmäla föräldrarna till socialtjänsten för att bli av med vad man ser som en stor kostnad.

Ingen ursäkt

Frågan har ingenting med vinster i välfärden eller andra ideologiska frågor att göra. Kommunala och fristående skolor bryter båda mot skollagen. Alla barn har rätt att få sin utbildning tillgodosedd, funktionsnedsättning eller ej. Dålig ekonomi är inte en ursäkt. Många fullmäktigeledamöter är helt okunniga om ansvaret de själva har som huvudmän, och avgörande för om ett barn får stöd eller ej är om föräldrarna har kunskap och orkar kämpa för att deras barn ska få en utbildning. Kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är också dålig i skolorna, vilket gör situationen ännu värre.

Skolinspektionens kritik och åtgärder mot ovan nämnda skolor leder inte heller till någon förbättring. Huvudmän betalar hellre vite än att följa skollagen. Det är en ohållbar situation och barn riskerar ett liv i utanförskap som genererar stora kostnader för kommuner och myndigheter, för att inte tala om det mänskliga lidandet.

Ser bara kostnader

I skolornas och kommunernas visioner pratas det om inkludering, att alla barn ska vara välkomna i skolan utifrån sina förutsättningar. När det gäller barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, däremot, ser man bara en hög kostnad som till varje pris måste hindras.

ANNONS

När kommer huvudmän att börja följa skollagen?

Ann Nolin

vice ordförande Attention Göteborg med kranskommuner

David Skansholm

sekreterare Attention Göteborg med kranskommuner

ANNONS