Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Åsa Regnér (S), barn-, äldre och jämställdhetsminister

Dags prioritera barns rättigheter

Regeringen har utöver att göra barnkonventionen till lag storsatsat på att barns rättigheter tillgodoses, bland annat genom att höja försörjningsstödet, glasögonstöd och gratis mediciner till alla barn, skriver Åsa Regnér (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att ett barn har egna rättigheter är idag något som de allra flesta i vårt land med självklarhet skriver under på och när barnkonventionen blir svensk lag är det en viktig milstolpe för barns rättigheter i Sverige.

Det är viktigt att alla barn kan sina rättigheter och att myndigheter och andra som jobbar med barn genomgår kompetenshöjningar för att säkerställa barns rätt.

Bättre samhälle för alla

Att barnkonventionen ska bli svensk lag är något som länge förespråkats av såväl civilsamhället som riksdagspartier. Vi är övertygade att om vi skapar ett samhälle som tar tillvara på barns rättigheter skapar vi ett bättre samhälle för alla. Barnen som bor i Sverige behöver både sina rättigheter och sina möjligheter. Därför är det bra att regeringen arbetar med att göra barnkonventionen till lag samtidigt som de infört sommarlovsstöd för att alla barn ska ha möjlighet till en bra sommar. Regeringen har höjt underhållsstödet, höjt grundnivån i föräldraförsäkringen, höjt riksnormen för försörjningsstödet för att minska barnfattigdomen och den sociala barn och ungdomsvården har stärkts med 250 miljoner om året, för att samhällets skydd ska vara som starkast för de barn som behöver det mest.

Regeringen har även infört glasögonbidrag och gratis mediciner för alla barn, för att möjligheten att få medicin när du är sjuk eller att kunna läsa en bok på kvällen aldrig ska vara en klassfråga.

Regeringen vill genom dessa satsningar minska klyftorna mellan barnfamiljer i Sverige. Ökad jämlikhet mellan barn bidrar till att varje flicka och pojke har förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential oavsett bakgrund. Det är bra för det enskilda barnet och det är bra för Sverige. Det är den svenska modellen.

Mycket kvar att göra

Barnkonventionen ska bli lag i Sverige och därför är det bra att regeringen höjer de statliga bidragen till kommuner och landsting med 10 miljarder om året. På så sätt stärker vi både barns rättigheter och den generella välfärden. Kommuner och landsting väljer själva hur de fördelar välfärdsmiljarderna, men sannolikt kan en hel del användas till att exempelvis stärka skolan, socialtjänsten och möjligheterna till fritidsaktiviteter för barn och unga. Det finns mycket kvar att göra för att skapa jämlika villkor för alla barn, men det är där siktet är inställt och det är dit vi är på väg.

Åsa Regnér (S)

barn-, äldre och jämställdhetsminister

Anders Österberg

förbundsordförande Unga Örnar