Dags för ett Formel E-lopp i Göteborg

Som ett led i Göteborgs charmoffensiv för fordonsindustrin bör kommunen ansöka om att få arrangera ett Grand Prix i Formel E, skriver Fredrik Sidahl och Göran Björklund, Fordonskomponentgruppen, FKG.

ANNONS

Fordonsindustrin miljardsatsar i Göteborg och Västsverige på strategisk forskning och innovation kring framtidens långsiktigt hållbara mobilitet och transportsystem.

Nyväckt vill kommunledningen för norra Europas ”Motown” driva på så att Göteborg blir nationell testbädd för elmobilitet.

En ansökan om att få arrangera ett Grand Prix i elbilsracing, Formel E, borde även vara en del av kommunens strategi, enligt vår mening.

Med ett sådant race skulle inte bara en gammal idé om att få genomföra ett Grand Prix-lopp i centrala Göteborg förverkligas, utan även den svenska innovationskraften med inriktning på hållbarhet skulle få en kick framåt samtidigt som tillväxt skulle stimuleras.

Om bara några veckor arrangeras internationella ryttartävlingar i Göteborg. Redan ifrågasätts i media både en svällande kommunal utgiftsbudget och med det, indirekt, nyttan med detta arrangemang. För evenemangsstaden Göteborg med dess besöksnäring är det naturligtvis bra, så även för svensk hästsport.

ANNONS

Politisk svängning är på gång

Men hur profileras Göteborg och vilka andra långsiktigt kommersiella internationella fördelar finns med ett sådant arrangemang?

Frågorna är berättigade när kommunala marknadsföringsutgifter – främst arrangemangskostnaden – och intäkter (både direkta och långsiktig ekonomisk tillväxt) ska vägas mot varandra. Bortser man från besöksnäringen och kommunens eget varumärke, vilka andra – inte minst inom näringslivet – kan ta långsiktiga och tillväxtdrivande fördelar av evenemanget? Förmodligen få och begränsat även ur ett långsiktigt perspektiv.

Under senare år har vi inom fordonssektorn stundtals förundrats över Göteborgspolitikernas avoga inställning till fordonsindustrin och bilismen. Men en politisk svängning är på gång, vilket vi välkomnar.

Som ett ytterligare steg i att blidka den viktiga fordonsindustrin borde Göteborgs kommun nu ansöka hos FIA om att få arrangera ett Grand Prix för elracerbilar – F1-bilar med elmotorer – i form av ett stadslopp. Redan för 35 år sedan var staden bara en namnteckning från ett riktigt F1-lopp. Den då tänkta banan kring Evenemangsstråket och Heden fungerar än i dag även om delar måste anpassas till racerbilarnas markfrigång och säkerhetskrav.

Under sommaren har Formel E-Grand Prix arrangerats i både Berlin och allra senast New York. I samtliga lopp har den svenske föraren Felix Rosenqvist varit en av förgrundsgestalterna. Enligt media knackar han redan på dörren till riktiga F1.

ANNONS

Varumärkesbyggnad

Satsningen på ett elbilsrace skulle inte bara vara bra för stadens varumärke och besöksnäring, utan även för hela Sveriges livsviktiga fordonsindustri med dess unika kluster om Göteborg blir värd för ett hållbart, innovations- och tillväxtdrivande sportarrangemang.

Från FKG:s sida stöder vi en eventuell ansökan till 100 procent! Nyligen har Köpenhamn aviserat att de vill bli arrangör av ett traditionellt F1 Grand Prix, men ett hållbart, innovations- och tillväxtdrivande Grand Prix i Formel E i norra Europas ”Motown”, Göteborg, skulle smälla högre! Det är stimulerande varumärkesbyggnad inom hållbar innovation som skulle ge eko över hela världen och på sikt bidra med sitt för att trygga arbeten och välfärd i hela Västsverige.

Fredrik Sidahl

vd Fordonskomponentgruppen, FKG

Göran Björklund

public affairs, FKG

ANNONS