Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Inrättandet av ett Regnbågshus, en mötesplats för hbtq-personer, är en av de åtgärder i hbtq-planen som Göteborgs hbtq-community lyft fram som särskilt viktig, skriver debattörerna. Bild: Vilhelm Stokstad/TT

Dags för Alliansen att sluta upp bakom regnbågsflaggan

Vi lever i en tid när grundläggande mänskliga och demokratiska rättigheter inte kan tas för givna. I dag manifesterar därför göteborgarna på Götaplatsen för regnbågsflaggan och hbtq-personers rätt att leva sina liv på samma villkor som alla andra. Vi rödgrönrosa sluter naturligtvis upp bakom manifestationens budskap, skriver bland andra Grith Fjeldmose (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

När Göteborgs stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor nästa vecka tas upp i kommunstyrelsen måste politiken gå från ord till handling. Vi vill upprätthålla en fortsatt hög ambitionsnivå i detta livsviktiga arbete och motsätter oss de nedskärningar som Alliansens politik riskerar att medföra.

Göteborgs stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor antogs i bred politisk enighet av kommunfullmäktige 2017. Vi kan vara stolta över att flera av insatserna i planen har genomförts eller är på väg att genomföras. Exempelvis har flera kartläggningar för att öka kunskapen om hbtq-personers villkor genomförts, stadens personal har utbildats i hbtq-frågor, många verksamheter har hbtq-certifierats och information på stadens hemsida har setts över med normkritiska glasögon.

Åtgärder skjuts upp

När det nu är dags för kommunstyrelsen att följa upp arbetet visar dock uppföljningen att det saknas pengar och prioriteringar för att genomföra flera av insatserna i planen. Särskilt är det inrättandet av nya verksamheter som är direkt riktade till hbtq-personer som skjutits upp. Flera åtgärder har inte heller konkretiserats tillräckligt. Som läget ser ut känner vi en stor oro för att vi i Göteborg varken kommer att få en mötesplats för hbtq-personer i form av ett Regnbågshus eller en jour- och stödverksamhet direkt riktad till hbtq-personer.

Som läget ser ut känner vi en stor oro för att vi i Göteborg varken kommer att få en mötesplats för hbtq-personer i form av ett Regnbågshus

Enligt rapporten ”Normbrytande liv i Göteborg – en lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor” från 2014 är det en vanlig upplevelse bland hbtq-personer att de inte alltid kan vara öppna och känna sig självklara. Ett annat problem som lyfts fram är att de kommunala verksamheterna är uppbyggda utifrån en heteronormativ förståelse och inte alltid klarar av att bemöta hbtq-personer på ett bra sätt.

Behövs mötesplatser

Inrättandet av ett Regnbågshus, en mötesplats för hbtq-personer, är en av de åtgärder i hbtq-planen som Göteborgs hbtq-community lyft fram som särskilt viktig. Regnbågshuset ska vara ett kulturhus och en kompetensplattform fylld av en mängd olika verksamheter. Det kommer både ha en viktig social funktion och kunna utgöra en utgångspunkt för organisering på hbtq-området. Främst av allt skulle det vara en frizon, en plats där hbtq-personer får vara normen.

Främst av allt skulle det vara en frizon, en plats där hbtq-personer får vara normen

Inrättandet av en jour- och stödverksamhet direkt riktad till hbtq-personer är en viktig åtgärd då stadens verksamheter ofta brister i sin förmåga att identifiera exempelvis våldsutsatthet hos hbtq-personer. Med en riktad jour- och stödverksamhet skulle även hbtq-personer kunna känna sig trygga i att det fanns en plats att vända sig till där medarbetarna har kunskaper om och lyhördhet för deras livssituation, därför måste social resursnämnd se till att det arbetet får fart.

Upp till bevis

Heteronormen är fortfarande stark i staden, ett omfattande arbete kvarstår och det är inte läge att sänka ambitionsnivån. Det är mycket problematiskt om Allianspartierna inte prioriterar att genomföra den politik de ställt sig bakom. Alliansen återkommer ofta, och troligen även denna gång, till att det ekonomiska läget i staden är kärvt men låter bli att nämna att det är ett läge som man själva har skapat genom sin budgetpolitik.

Vi hoppas nu att Alliansen liksom vi väljer att sluta upp bakom regnbågsflaggan och vad den står för, inte bara genom vacker retorik utan även i praktisk politik

Vi rödgrönrosa vill uppmana kommunstyrelsen att ta ansvar för att Regnbågshus, en stöd-och jourverksamhet riktad till hbtq-personer och andra verksamheter som kan erbjuda trygga rum för hbtq-personer blir verklighet. Vi hoppas nu att Alliansen liksom vi väljer att sluta upp bakom regnbågsflaggan och vad den står för, inte bara genom vacker retorik utan även i praktisk politik.

Grith Fjeldmose (V), oppositionsråd

Karin Pleijel (MP), oppositionsråd

Stina Svensson (FI), gruppledare