Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Dags att investera i kittet som håller oss samman

DEBATT: Vi medborgare behöver bygga ihop oss genom att göra våra värderingar synliga. En kulturchef med ansvar för Göteborgs lokala kultur och värderingar kan tjäna som en samlande plattform, skriver bland andra Andrea Jovell, medlem i Centerpartiet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Till Göteborg kommer varje år ungefär 30 000 nya människor medan 20 000 lämnar staden och kvar blir 10 000 nya invånare netto. Hur ska alla göteborgare veta vad som passar sig och vilka normer som gäller i just Göteborg?

Vill vi ha högt i tak, öppna samtal eller uppgörelser i slutna rum?

Ska vi ta i hand och hälsa eller inte?

Skolavslutning i kyrkan?

Maskerade män på fotbollsläktaren?

Det är dags att investera i kittet som kan hålla oss samman, och föra samtal om vad det är som förenar oss, vilka beteenden som är viktiga för ett gott liv i staden – nu och i framtiden.

Har du cyklat genom ett sommarvarmt Danmark och sett persiljan och frukten som man handlar genom att lägga en peng i en burk vid sidan av vägen?

Besökt den lilla byn i Italien där du plockar på dig maten medan kassörskan håller på med annat?

Ingen verkar sno nåt, lite stjäls. Tillit ges och tillit fås.

Hur har vi det i Göteborg med denna tillit och hur vill vi ha det?

Inte många känner varandra över exempelvis stadsdelarna Bergsjön och Saltholmen. Utan att känna varandra och varandras värderingar – ingen tillit.

Göra värderingarna synliga

Göteborg har en stadsarkitekt med uppgift att göra Göteborg till en världsstad och jobba med stadens utveckling i det större perspektivet. Men inte bara byggprocesser för bostäder och torg behöver gemensamma spelregler och en riktning mot framtiden, också vi medborgare behöver bygga ihop oss genom att göra våra värderingar synliga.

Dags utse en kulturchef

Det är dags att utse en kulturchef. Kultur är det som utgör grunden för hur vi ser på världen. Hur vi definierar oss själva och hur vi samspelar med vår omgivning. Varje individ har ett personligt ansvar för sina handlingar och kulturen är basen för våra värderingar och definierar för var och en av oss vad som är rätt och fel. Vår gemensamma moraliska kompass.

Vi menar att en kulturchef med ansvar för Göteborgs lokala kultur och värderingar kan tjäna som en samlande plattform. Uppgiften blir att tydliggöra de värderingar och beteenden som göteborgarna anser är viktiga och de värderingar vi anser att vi redan har.

Kulturchefen får också bistå politiker och tjänstemän att förstå värdet av tydliga, sammanhållande värderingar, att se helheten och visa på goda exempel med koppling till dessa värderingar.

Verkar detta främmande?

Läs mer på sverigestudien.se där svenskarnas värderingar presenteras för sjunde året i rad. Mätningen innefattar svenskarnas värderingar och hur vi önskar att det var. Ett glapp häremellan kallas energiläckage. En av arrangörerna av Sverigestudien är Volvokoncernen vars kulturchef håller ihop och utvecklar en gemensam företagskultur över hela världen. I jämförelse kan Göteborgs egen kulturchef komma att få en tämligen enkel men helt nödvändig resa.

Andrea Jovell

medlem i Centerpartiet

Lars Dahlström

medlem i Centerpartiet

Cecilia Örtendahl

ordförande Centerkvinnorna Göteborg