Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
De huvudsakliga problemen är två. Dels har kraven för att få köpa en bostad blivit allt för höga, dels har bristen på hyresrätter resulterat att det i många delar av landet är mycket långa kötider till hyresrätter. De långa köerna innebär att det blir omöjligt för människor som behöver en bostad, som inte kan vänta i många år, att få en bostad, skriver debattörerna. Bild: Henrik Montgomery/TT
De huvudsakliga problemen är två. Dels har kraven för att få köpa en bostad blivit allt för höga, dels har bristen på hyresrätter resulterat att det i många delar av landet är mycket långa kötider till hyresrätter. De långa köerna innebär att det blir omöjligt för människor som behöver en bostad, som inte kan vänta i många år, att få en bostad, skriver debattörerna. Bild: Henrik Montgomery/TT

Dags att ge de med stora sociala behov ett eget hyreskontrakt

Det är för svårt att få en bostad i Sverige i dag. Det är dags att vi inför det som i andra länder kallas social housing, där behoven, inte kötiden styr. Kritiken mot denna typ av behovsbostäder brukar peka på att hyresmarknaden ska vara rättvis och samma villkor ska gälla alla. Men så är det inte i dag, de med pengar och kontakter gynnas och de med sociala behov missgynnas, skriver bland andra Axel Darvik (L), vice gruppledare Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Liberalerna har partiråd i helgen och kommer, om partirådet beslutar i linje med partistyrelsens förslag, att som första riksdagsparti ta ställning för bostäder riktade till socioekonomiskt utsatta. Att öppna upp bostadsmarknaden för fler och skapa ett mer rättvist sätt att förmedla bostäder skulle bli en av vår tids största socialliberala reformer. Det vet inte minst vi som i kommuner och regioner ständigt ser den nuvarande bostadspolitikens baksida. De som har störst behov av bostad tvingas till dyra och dåliga lösningar där skattebetalarna ofta får stå för notan.

Hamnar utanför

Fakta är att allt fler har svårt att få tag på ett förstahandskontrakt eller ett eget ägt boende och hamnar utanför bostadsmarknaden. Drömmen om Volvo, villa och vovve har blivit allt svårare att nå för medelklassfamiljer. Samtidigt har unga som vill flytta hemifrån, experter som behöver en bostad i Sverige, invandrare, de som flyttar mellan olika städer, pensionärer och de som skiljer sig svårt att skaffa en egen bostad.

De huvudsakliga problemen är två. Dels har kraven för att få köpa en bostad blivit allt för höga, dels har bristen på hyresrätter resulterat att det i många delar av landet är mycket långa kötider till hyresrätter. De långa köerna innebär att det blir omöjligt för människor som behöver en bostad, som inte kan vänta i många år, att få en bostad.

Behövs ny boendeform

Det är inte individerna det är fel på – det är systemet. Vi behöver en ny boendeform som fördelar bostäder utan väntetid till dem som inte har förutsättningar att få tag på en bostad med dagens system.

Därför står vi bakom förslaget om Behovsbostäder – en ny boendeform som utgår efter sociala behov. Behovsbostäder ska förmedlas inte efter kötid utan till de som behöver de mest: till exempel till de som riskerar hemlöshet, är utsatta för våld i hemmet eller lider av andra typer av boendesocial utsatthet.

Behovsbostäder har tagits fram med inspiration av forskning, erfarenheter i andra länder och anpassats för att kunna fungera i Sverige. Förslaget är särskilt utformat för att motverka rådande problem i våra utsatta områden. Bostäderna kommer att ligga utanför dessa områden, blandade med andra bostäder och ha ett kontrakt med huvudregel om fem år. Kommunerna får stort inflytande och kan börja i liten skala eftersom de flesta bostäderna ska komma från krav i nyproduktion och befintliga kommunala hyresrätter när kontrakt sägs upp.

De som har lättast att få en attraktiv hyresrätt är de med mest pengar och starkast kontakter.

Den vanligaste kritiken mot sociala boendeformer i den svenska debatten är att vi har ett generellt system som är lika och rättvist för alla. Det håller vi inte med om, dagens system missgynnar vissa grupper särskilt. De som har lättast att få en attraktiv hyresrätt är de med mest pengar och starkast kontakter. Så ska vi inte fortsätta.

Sanningen är också att vi redan har en form av dålig social housing. Många kommuner har hemmasnickrade ”sociala kontrakt” för att ta ansvar för boendeförsörjningen. De sociala kontrakten bär på alla problem som undermålig social housing har: de är dyra för kommunerna, stigmatiserande, och skapar svårigheter att komma vidare på bostadsmarknaden. Vi vill istället ha enhetliga regler för behovsbostäder som sprids ut och blandas med vanliga hyresrätter så att fastighetsägarna också är med och tar ett ansvar.

Mer flexibel bostadsmarknad

Sociala boendeformer har alltid varit tabu i Sverige, delvis för att starka särintressen motverkat detta. Det är dags att vi ser bortom befintliga system och istället ser hur vi kan skapa en bostadsmarknad som är mer flexibel, fri och som underlättar för alla som behöver en bostad.

Vi behöver en bred socialliberal bostadsreform som innefattar bostäder som förmedlas till dem med störst behov och svagast ställning på bostadsmarknaden. Som kommun och regionpolitiker vet vi att det behövs.

Axel Darvik (L), vice Gruppledare Göteborg

Louise Eklund (L), Regionråd Skåne

Reidar Svedahl (L), Kommunalråd Norrköping

Helena Holmberg (L), Regionfullmäktige Västra Götaland

Pär Löfstrand (L), Kommunalråd Östersund

Marcus Claesson (L), Kommunalråd Mölndal

Anne Kotavuopio Jatko (L), Ordf. Liberalerna Norrbotten

Elisabeth Mattsson (L), Kommunalråd Kungälv

Torkild Strandberg (L), Kommunalråd Landskrona

Roko Kursar (L), Kommunalråd Malmö