Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Helene Odenjung (L), kommunalråd

Dags att flytta på elever som mobbar

Mobbningen och oron i klassrummen ökar i Göteborgs skolor. Det är uppenbart att Göteborgs ansvariga politiker står handfallna inför detta växande problem, skriver Helene Odenjung (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Helene Odenjung (L), kommunalråd
Helene Odenjung (L), kommunalråd

De elever som drabbas hårdast av bristande studiero och otrygghet i skolan är de som kommer från hem utan studietradition. Det är de som behöver mest stöd i sin undervisning och som behöver utbildningen som mest. Göteborg utvecklas i en ohållbar riktning och det behövs krafttag för ökad studiero, trygghet och förstärkt arbete mot mobbning i skolan.

Enligt Elevenkäten 2017 som genomförs i hela Göteborgsregionen har 34 400 elever, varav 13 000 elever från Göteborg, svarat på hur de upplever skolan och om de får den hjälp och stöd de behöver. Resultaten visar på en otäck utveckling – färre känner sig trygga i skolan och lite mer än hälften upplever studiero.

Studieron sjunker

För tre år sedan kände sig 84 procent trygga i skolan, nu är det 74 procent. På fyra år har andelen elever i årskurs 9 som upplever studiero i klassrummet sjunkit från 68 procent till 54 procent i Göteborg. I hela Göteborgsregionen ligger siffran på 52 procent. Tryggheten bland våra elever i årskurs 9 i Göteborg har sedan 2014 minskat från 87 procent till 74 procent. 50 procent av våra elever i årskurs 9 upplever att andra elever stör ordningen i klassrummet. Det är ohållbart.

På Sannaskolan i stadsdelen Majorna-Linné sitter barnen med hörselskydd för att kunna koncentrera sig och skolan riskerar ett vite på en halv miljon kronor från Skolinspektionen. I inspektionens egna elevintervjuer berättar barn om bråk och våldsamheter under skoldagen och att hörselskydden är deras enda chans till koncentration.

Mobbningen ökar i Göteborg. Enligt en helt ny rapport från Center för skolutveckling har det skett en ökning av andelen elever som utsatts för mobbning men även en ökning av andelen elever som är med och utsätter andra för mobbning. År 2012 var 6,9 procent utsatta för mobbning. År 2016 uppger 9,1 procent av eleverna att de varit utsatta för mobbning. För elever som är direkt involverade i mobbningen, som utsatta eller som utsätter andra för mobbning, har det skett en ökning från 2012 till 2016 med 5,1 procentenheter – från 8,4 procent till 13,5 procent.

Inget vi kan acceptera

Ökad otrygghet, minskad studiero och ökad mobbning är inget vi kan acceptera. Utvecklingen är bekymmersam. Våra elever förtjänar bättre. Klassrum ska präglas av ordning och arbetsro. Det är relaterat till bättre kunskapsresultat, oavsett den socioekonomiska elevsammansättningen på skolan. Därför är det så viktigt att studiero råder i klassrummen och att elever känner sig trygga i skolan. Kränkningar och mobbning får aldrig accepteras.

Liberalerna vill flytta elever som mobbar. Mobbning, kränkningar och hot är helt oacceptabelt oavsett om det sker i skolan eller på nätet. Kontakten mellan skola och vårdnadshavare är centrala i arbetet för att motverka mobbning och skolorna ska ha effektiva antimobbningsplaner och det ska vara enkelt att anmäla om man har blivit utsatt för eller bevittnat mobbning. För många utsatta elever blir lösningen till slut att byta skola. Det är djupt orättvist. Det är den som mobbar som i så fall ska byta skola – även mot föräldrarnas vilja.

Alliansregeringen skärpte skollagen i ett par omgångar på den fronten, där lärarna har fått fler och tydligare befogenheter. Men det är uppenbart att Göteborgs ansvariga politiker står handfallna inför detta växande problem.

De rödgröna är ofta emot

Liberalerna har genom åren lagt en rad förslag på åtgärder för att återupprätta arbetsro och ordningen i skolan. Merparten har avvisats av de rödgröna. Samtidigt har ordningen i klassrummet, studieron och kunskapsfokuset försämrats år efter år. Otryggheten och mobbningen har ökat år efter år. Göteborg behöver ett politiskt styre som sätter kunskapsfokus främst, som upprättar ordning och reda i klassrummet och som stärker rektorernas roll och lärarna som pedagogiska ledare och ger dem de verktyg som behövs för arbetsro i klassrummet. Vi måste höja ribban rejält för vad som ska accepteras i klassrummet.

Helene Odenjung (L)

kommunalråd