Dags ändra kursen på asylinvandringen

ANNONS

Sverige är det land i världen som i särklass tar emot flest asylsökande somalier. Av de drygt 30 000 somalier som kom till Europa under 2010 och 2011, sökte sig bortåt en tredjedel till Sverige. Av dessa närmare 10 000 fick cirka två tredjedelar permanent uppehållstillstånd.

Holland är tvåa med hälften så många. Därnäst kommer Norge och Tyskland med drygt 3 000 ansökningar var under 2010/2011. Storbritannien, Frankrike och Turkiet var sedan de enda i hela världen som tog emot dryga tusentalet. Till nästan alla övriga länder i den industrialiserade västvärlden sökte sig avsevärt färre somalier under denna period. Några exempel är Australien med 32 ansökningar, Danmark 217, Italien 597, Canada 774, USA 829 och Finland 936. Sätter man mottagandet i relation till värdländernas folkmängd, så får Sveriges gap till omvärlden en ytterligare dimension.

ANNONS

Till siffran ovan ska en omfattande anhöriginvandring adderas för Sveriges del. Cirka 20 000 somalier ska under två år återförenas med sina familjer. Detta är en direkt följd av att myndigheterna tagit bort lagens krav på ID-handlingar för anhöriga till förmån för DNA-prov.

Eftersom familjer nu i efterhand lättare kan följa med till Sverige, förväntas under 2012/2013 även en ökning av nya asylsökande, som lättare kan få hit sina anhöriga. Ju fler som får stanna, desto fler söker sig hit.

Ensamt om denna öppenhet

Sverige är ensamt om denna öppenhet inför somalisk invandring. I omvärlden är trenden den motsatta, att strama åt asyl- och medföljande anhöriginvandring.

I en debatt i Sveriges Radios Studio Ett den 15 juni, som jag deltog i, konstaterade kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm, socialdemokraten Göran Dahlström, att somalier tillhör den mest svårintegrerade grupp som det svenska samhället har tagit emot och att kommunens resurser för bostäder, skolor och arbete till de förväntade 400 anhöriga (varav 300 barn) är så gott som obefintliga. Invandrarna, som utgör cirka 14 procent av Katrineholms befolkning, står redan för 50 procent av socialtjänstens kostnader för kommunens totala försörjningsstöd, vilket under ett antal år ökat med nästan 15 miljoner varje år.

ANNONS

Dahlström varnade också för att rasismen och segregationen kommer att öka på grund av att de etablerade politiska partierna av rädsla för rasiststämpeln inte vågar ta i frågan. Det finns en risk för att många väljare lämnar M, FP och S till förmån för partier som står för en främlingsfientlig politik.

Dahlströms rapport från verkligheten bemötte integrationsminister Erik Ullenhag (FP) med orden:

”Jag är bekymrad över att det finns ett antal länder som sviker sitt medmänskliga ansvar… men jag är stolt över att Sverige har en öppen attityd mot omvärlden.”

Ullenhag tillhör de svenska politiker som har bestämt att Sverige ska vara ett ledande ”föredöme” för resten av världen.

Alarmerande läge

På GP Debatt den 18 juni beskriver Gun Holmertz, verksamhetschef för den katolska hjälporganisationen Caritas i Hjällbo och ledamot i Migrationsdomstolen för (V) i Göteborg, sin stora oro för islamiseringen (dragningen till en allomfattande politik och religiös islam, grundad på Koranens texter) bland somalier i Hjällbo/Angered. Risken finns att också de förväntade 1 000 anländande anhöriga ska drivas rakt i famnen på dessa landsmän. Särskilt alarmerade menar hon att det är att ledande politiker i stadsdelsnämnd och kommun så bristfälligt förberett möjligheterna till integration.

ANNONS

Sverige ligger 2011 fortfarande etta bland västvärldens länder när det gäller asylmottagande per capita (bortsett från Malta och Cypern). Men nu tycks vi vara på väg in i en fas där sprickan mellan vision och verklighet vidgas ytterligare.

Det är ytterst få somalier som sökt asyl i Sverige med giltiga ID-handlingar, men det finns många uppgifter om de som tagit sig in i landet på falska grunder. Sådant kan vara förståeligt, men knappast acceptabelt. Så länge vi inte har fri invandring, finns lagar och konventioner som ska följas. I tidigare asylombudet Merit Wagers bok Inte bara svart eller vitt (Mummelförlaget), som bland annat recenserats och berömts av GP, berättar flera beslutsfattare på Migrationsverket närmare om asylbedrägerierna.

Kör sitt eget race

Internationella jämförelser visar tydligt att Sveriges politiska elit kör sitt eget race i asylinvandringsfrågan. Ska vi på allvar kunna värna asylrätten för dem som verkligen flyr för sina liv och har skyddsbehov, så måste Sverige ändra kurs. Ska vi undvika ökad enklavisering, motsättning mellan folkgrupper, armod och rasism i framtiden, måste de ansvariga börja se de stora konflikter som de varit med om att bygga in i samhället, ta reda på vad som händer i Sverige och lära av andra länders erfarenhet.

ANNONS

Källor: UNHCR ”Asulym Levels and Trends in Industrial Countries 2011”. Migrationsverkets nyhetsbrev och avgjorda asylärenden 2010, 2011 och 2012.

Gunnar Sandelin

socionom och journalist

ANNONS