Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Att göra Hisingsbron till kollektivtrafikbro är naturligt för att möta framtida utbyggnad av spårvägsnätet, skriver Gertrud Ingelman (V).  Bild: Tomorrow AB, Privat
Att göra Hisingsbron till kollektivtrafikbro är naturligt för att möta framtida utbyggnad av spårvägsnätet, skriver Gertrud Ingelman (V). Bild: Tomorrow AB, Privat

Därför vill vi porta bilisterna från nya Hisingsbron

Vi i Vänsterpartiet föreslår att Hisingsbron reserveras för kollektivtrafik, gång och cykel. På så vis frigörs kapacitet både uppe på själva bron och vid av- och påfarterna till bron där flaskhalsar finns, inte minst vid Nordstan och Centralen, skriver Gertrud Ingelman (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Hisingen måste ha kapacitetsstark kollektivtrafik. Vänsterpartiet anser att om inte linbanan omprövas och tas upp igen, så måste ett realistiskt alternativ ersätta den. Den alternativlösning Västtrafik skissat på med elbussar och elfärjor löser inte transportbehovet och kan i värsta fall innebära att trafiken på Hisingsbron ökar. Med de planerade nya spårvägslinjerna på Hisingen och ny depå kommer inte bara buss utan även spårvagnstrafik att öka.

Vi i Vänsterpartiet föreslår därför att Hisingsbron reserveras för kollektivtrafik, gång och cykel. Biltrafik till och från Hisingen kan hänvisas till andra vägar med undantag av färdtjänst/serviceresor och taxi, åtminstone under rusningstrafik. Snart öppnar en andra tunnel under älven och då har bilister fyra möjliga älvpassager, två tunnlar, Angeredsbron och Älvsborgsbron.

Frigör trycket vid flaskhalsarna

Om Hisingsbron reserveras för kollektivtrafik frigörs kapacitet både uppe på själva bron och vid av- och påfarterna till bron där flaskhalsar finns, inte minst vid Nordstan och Centralen. Byggs inte linbanan blir det annars total trafikinfarkt, eftersom fler bussar kommer att krävas och redan i dag är situationen i området Nordstan, Centralstationen och Åkareplatsen mycket ansträngd.

Redan i dag är situationen i området Nordstan, Centralstationen och Åkareplatsen mycket ansträngd

Även spårvägstrafiken kommer att öka med de nya och längre spårvagnarna som kommer att ha depå på Ringön. Den spårvägsförbindelse som planeras över älven vid Lindholmen beräknas vara klar tidigast 2035 och så länge kan inte Hisingens utveckling pausas.

Att göra Hisingsbron till kollektivtrafikbro är också naturligt för att möta framtida utbyggnad av spårvägsnätet. När Västlänkens arbeten i Operaområdet är klara kan en direktförbindelse för spårvagn, Operalänken, mellan Hisingsbron och Stenpiren etableras. Det förkortar restiden till Hisingen avsevärt. Även mot Nordost kommer effektiva kopplingar som inte passerar Drottningtorget att behövas från Hisingsbron.

Hisingen och Norra Älvstaden och Lundby står inför ett enormt utvecklingsskede med bostäder, kontor och verksamheter och om vi inte har en kapacitetsstark kollektivtrafik över älven riskeras hela stadsutvecklingen. Vi i Vänsterpartiet vill få igång en diskussion och hoppas få med oss göteborgare, näringsliv och andra partier för en bättre trafiksituation genom att reservera Hisingsbron för kollektivtrafik

Gertrud Ingelman (V), ledamot trafiknämnden och GS Kollektivtrafik