Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Därför misslyckas projekt à la Göteborgs linbana

För att ett projekt skall ha en möjlighet att lyckas måste det vara baserat på behov. Så är inte fallet med linbanan över Göta älv som nu planeras, skriver Hans Ottosson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Internationella studier visar att 38 procent av stora projekt spårar ur. Några avslutas men alltför många fortsätter okontrollerat att kostar pengar och blir aldrig klara. Varför blir det så? Den vanligaste orsaken är för dålig målbeskrivning.

För att ett projekt skall ha en möjlighet att lyckas måste det vara baserat på ett behov. Man måste besvara frågan varför ett projekt skall genomföras. När man studerat hur detta skall lösas kan man bestämma ett realistiskt mätbart projektmål, det vill säga vad som skall göras.

Projekt som börjar med att fastställa vad som skall göras, till exempel bygga en linbana över älven (som i Göteborg) och sedan studerar hur detta skall genomföras är att börja i fel ända. Då måste man i efterhand hitta på ett behov och övertyga dem som berörs/finansierar. Sannolikheten att ett sådant projekt havererar är erfarenhetsmässigt mycket, mycket stor.

Projektägaren ansvarar alltid för sitt projekt. Hen har valt projektledare, bestämt ansvar, befogenheter och rapporteringsskyldigheter. Att som politiker delegera projektuppdraget till en kommunal tjänsteman, till exempel VD för ett kommunalt bolag, fråntar inte den politiska styrelsen projektägaransvaret.

Måste känna personligt ansvar

Projektägare/projektledare måste känna att de är personligt ansvariga för de beslut de tar och att de måste stå till svars för felaktiga beslut. I privata bolag kan ägarna utkräva ansvar av styrelsemedlemmar för katastrofala beslut. Inom politiken är det svårare. Man har inte externa revisorer utan politiska kollegor som granskar beslutsfattandet. Eftersom det är de politiska partierna som upprättar och rangordnar listan över valbara personer kan väljarna i praktiken inte utkräva ansvar av en politiker, som ansvarat för ett misskött projekt. Möjligheten att utkräva personligt ansvar skulle kanske få politiska projektägare att känna sig personligt ansvariga för sina beslut och sitt ledarskap.

Enklare och billigare

Det finns förvisso ett behov av person- och cykeltransporter mellan city och Lindholmen. Det löses enklast och billigast med elskyttlar över älven.

Den ursprungliga kostnadsprognosen på tusen miljoner kronor för linbanan är, enligt uppgift, nu tredubblad när man tar hänsyn till kringkostnader som marklösen och marksanering. Upphandling av linbanan pågår.

Linbanan är kopplad till Sverigeöverenskommelsen och snart skrivs kontrakt. Väljarna har inte fått någon möjlighet att yttra sig. Känns taktiken från Västlänken igen? Var finns de grävande och informerande journalister som inte bara läser trafikkontorets och Västtrafiks reklam?

Skrota linbana och bygg i stället Sverigeöverenskommelsens nya bro över älven till Lindholmen (tänkt 2035) nu. Och gör linbanan till en valfråga!

Hans Ottosson

projektledare emeritus