Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stina Svensson (FI), gruppledare Feministiskt initiativ i Göteborg

Därför behövs Fi i Göteborg

Göteborgs stads riktlinje för personsäkerhet saknar en absolut nödvändig maktanalys. Det duger inte. Hur ska då staden bli en trygg plats?, skriver Stina Svensson (FI), grupp- ledare för Feministiskt initiativ i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Stina Svensson (FI) gruppledare Feministiskt initiativ i Göteborg
Stina Svensson (FI)
gruppledare Feministiskt initiativ i Göteborg

I torsdags röstade kommunfullmäktige ja till kommunstyrelsens förslag att fastställa den av stadsledningskontoret framtagna riktlinjen för personsäkerhet. Riktlinjen syftar till att säkerheten kring stadens anställda ska hanteras effektivt, ändamålsenligt och samstämt. Riktlinjen ska också bidra till en gemensam syn på säkerhetsarbetet före, under och efter en händelse med inslag av hot eller våld som ägt rum inom stadens verksamheter.

Och det låter ju toppenbra. Men det blir klandervärt när man tittar närmare på den analys som ligger till grund för riktlinjen. Under barn-, jämställdhets- och mångfaldsperspektiven står nämligen:

”Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter utifrån dessa perspektiv då stadens säkerhetsarbete omfattar alla, allmänheten och verksamma i Göteborg, oberoende av ålder, kön, sexuell läggning och/eller etnisk bakgrund”.

Jag trodde först att jag läst fel. Inte kan väl riktlinjens författare mena att våld och hot om våld står fritt från makt och kontroll?

Bortom allt tvivel

Efter #metoo måste det stå bortom allt tvivel att sexism uttrycks i hot och våld. Även rasism, funkofobi, transfobi och hatbrott mot homosexuella hör ihop med en ordning där utövandet av makt tar sig uttryck i hot och våld. Det är vårt ansvar som politiker att ha en intersektionell analys och förstå att de olika diskrimineringsgrunderna går in i varandra och skapar maktrelationer i vilka människor far illa.

Om inte staden kan göra en sådan analys i arbetet mot hot och våld hur ska då staden kunna bli en trygg plats?

Våld uppstår inte i ett vakuum

Vi i Feministiskt initiativ yrkade på återremiss med motiveringen att stadsledningskontoret borde få en chans att göra om riktlinjen med en maktanalys på plats för att kunna närma sig en problematisering kring hur och var våldet uppstår och upprätthålls. Tyvärr var vi ensamma om det och övriga partier röstade ja till att fastställa handlingen i dess nuvarande form.

Hur ska riktlinjen göra skillnad, när utgångspunkten är att våld ”bara uppstår” – som i ett vakuum?

Det här visar på hur låg kunskapsnivån är kring diskriminering i Göteborgs kommunstyrelse och i fullmäktige. Det visar också på ett enormt behov av att tillföra ett normkritiskt och intersektionellt feministiskt perspektiv i de rum där beslut fattas om vår stad.

Stina Svensson (FI)

gruppledare Feministiskt initiativ i Göteborg