Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Energipolitiska talespersonerna Camilla Brodin (KD) och Lars Hjälmered (M) meddelade i tisdags att de lämnar energiöverenskommelsen som slöts mellan S, MP, C, M och KD i juni 2016.  Bild: Pressbild, Fredrik Sandberg/TT
Energipolitiska talespersonerna Camilla Brodin (KD) och Lars Hjälmered (M) meddelade i tisdags att de lämnar energiöverenskommelsen som slöts mellan S, MP, C, M och KD i juni 2016. Bild: Pressbild, Fredrik Sandberg/TT

Därför behöver vi utveckla energiöverenskommelsen

När M och KD nu lämnar energiöverenskommelsen hämmas nödvändiga investeringar i energisektorn. Överenskommelsen bör utvecklas och inte avvecklas. Satsa på energieffektivisering, sluta subventionera fossila bränslen, lös kapacitetsbristen i elnäten runt storstäderna och låt kommunerna tjäna på vindkraft i stället, skriver Linda Burenius, ordförande i 100% förnybart.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Osäkerhet hämmar investeringar. Därför är det mycket olyckligt att Moderaterna och Kristdemokraterna efter bara tre år väljer att lämna energiöverenskommelsen som hela energibranschen står bakom.

I energiöverenskommelsen slogs det fast att den skulle förvaltas och uppdateras. Energisektorns utmaningar, exempelvis kapacitetsbristen i elnäten runt storstäderna, bristande överföringskapacitet från norr till söder samt frågor om lagring och reglering av elenergi, kan och bör därmed diskuteras inom ramen för den befintliga överenskommelsen.

Politikerna förlorar förtroendet

M och KD har efterfrågat effektiv klimatpolitik, där satsade skattekronor ger stor klimatnytta. Det är bra. Därför bör de tala klarspråk om de vill subventionera kärnkraften och vad det skulle kosta skattebetalarna. Det kan då jämföras med vindkraft, som nu byggs ut utan subventioner med motsvarande en halv reaktor om året – till en tredjedel av kostnaden för ny kärnkraft.

Varför skulle marknaden lita på att politikerna inte river upp en eventuell ny överenskommelse om tre år igen?

Energiöverenskommelsen skapade stabila marknadsförutsättningar, vilket gav den investeringsboom vi nu ser. Men om överenskommelsen överges, varför skulle marknaden lita på att politikerna inte river upp en eventuell ny överenskommelse om tre år igen?

Dags att ta ansvar

Politikerna behöver ta ansvar, stå fast vid sin överenskommelse och i stället diskutera hur den kan vidareutvecklas. Här är sex förslag som bör vara centrala punkter i en sådan diskussion:

Politikerna behöver ta ansvar, stå fast vid sin överenskommelse och i stället diskutera hur den kan vidareutvecklas

• Politisk långsiktighet är avgörande för fortsatta investeringar. Utgångspunkten måste vara energiöverenskommelsen från 2016 och de tre övergripande målen: noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045, 100 procent förnybar elproduktion år 2040 (samtidigt som kärnkraft är fortsatt tillåten) och ett nytt mål för energieffektivisering för perioden 2020 till 2030.

• Inför förbud mot användning av fossila bränslen. Med en utfasning av klimatskadliga subventioner och en tydlig deadline för användning av fossila bränslen, med hänsyn tagen till transportbehoven på landsbygden, underlättas omställningen.

• Energieffektiviseringsmålet behöver ändras. Sveriges nuvarande mål har inte någon reell styreffekt eftersom målet är satt som tillförd energi i relation till BNP. Målet bör uttryckas i mer absoluta mått och ett kraftfullt styrmedel för energieffektivisering samt effektreducering behöver införas.

• Låt fastighetsskatten på vindkraft gå till kommunen i stället för till staten. Det skulle ge kommunerna en direkt ekonomisk fördel av vindkraft i den egna kommunen.

Satsa på tekniken

• Möjliggör en snabb utbyggnad av ny teknik. Omställningen kräver en kraftfull utbyggnad av förnybar energi, nya elnät, såväl kort- som långsiktiga lösningar för att hantera kapacitetsbristen i elnäten runt storstäderna, omfattande laddinfrastruktur och modiga projekt som Hybrit. Detta kräver snabba tillståndsprocesser och regelverk som främjar nya lösningar. Därför behöver även miljöbalken och myndigheternas instruktioner uppdateras så att klimatnyttan vägs in.

Nya marknadslösningar behövs för att utnyttja flexibla resurser och systemtjänster från nya tekniker effektivt

• Säkra en robust drift av ett förnybart system. Ökad flexibilitet är nyckeln för det framtida elsystemet. Sammankoppling mellan användarsidan och andra delar av energisystemet måste främjas. Nya marknadslösningar behövs för att utnyttja flexibla resurser och systemtjänster från nya tekniker effektivt.

Om vi ska vi klara klimatkrisen kan inte våra politiker sluta avtal som de sedan bryter. Vem kommer då att våga ta de enorma investeringar som behövs både inom energisektorn och i övriga samhället? Vi behöver alla dra åt samma håll, och då behöver vi utveckla överenskommelser, inte avveckla dem.

Linda Burenius, ordförande 100% förnybart