Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Därför är Västlänken nödvändig för regionen

Västlänken är ett projekt som fortsätter att engagera. Det som tyvärr inte kommer fram i debatten så ofta är vilken nytta Västlänken bidrar med för den framtida kollektivtrafiken i Göteborg och i Västra Götaland. Eftersom både pendel- och regiontågen kommer att gå i Västlänken ger det helt nya möjligheter att utveckla tågtrafiken i Västsverige, skriver bland andra Birgitta Losman (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att det är kapacitetsbrist på Centralstationen är väl känt, i dag finns det inte plats att köra in fler tåg även om vi skulle önska det.

I målbilden för tågresandet som tagits fram i Västra Götalandsregionen skall tågresandet tredubblas från 2006 till 2035 till 130 000 resor per dag. Som jämförelse genomfördes en medelvardag 2010 cirka 50 000 resor. Det innebär att tågtrafiken måste byggas ut kraftigt. En förutsättning för detta är att kapaciteten på Centralstationen i Göteborg utökas. Göteborgs central måste gå från att vara en säckstation till att också få genomgående tågtrafik.

Stadstrafiken avgörande

Tågtrafiken är ryggraden när det gäller pendling till och från Göteborg. Kopplingen mellan tågtrafiken och stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille är också mycket viktig, det visar bland annat den medborgardialog, NextStop 2035, som Västra Götalandsregionen och de tre kommunerna genomfört.

För att det ska vara attraktivt att ta tåget även i framtiden behöver det också finnas goda förbindelser till och från de kommande Västlänksstationerna. Här blir stadstrafikens (hit räknas Göteborg, Partille och Mölndal) utformning och attraktivitet avgörande för utvecklingen i hela Västra Götaland.

Ett viktigt mål med Västlänken är att de två nya stationerna vid Haga och Korsvägen ska ge fler direktresor och möjliggöra byten vid fler ställen än Brunnsparken och Drottningtorget. Det gör också att dessa hållplatser blir mindre belastade och mindre sårbara för störningar.

Bland de tio största i Sverige

Stationerna vid Korsvägen och Haga beräknas bli bland de tio största stationerna i Sverige, sett till passagerarantal. Här kommer hälften av Västtrafiks tågresenärer ha sin start eller slutpunkt. Redan när Västlänken står klar år 2026 räknar vi med runt 60 000 av- och påstigande per dygn, fördelade på de tre nya stationerna enligt: Centralen: 25 000, Haga: 15 000 och station Korsvägen: 20 000.

Därför ska och behöver vi utveckla den anslutande och lokala kollektivtrafiken. Hur denna trafik ska se ut i anslutning till de tre stationerna är ännu inte klart. Men med Västlänkens sträckning via Haga blir tillgängligheten till Sahlgrenska, Chalmers och andra platser i västra och södra delen av Göteborg betydligt bättre än i dag. Precis som fler får direktresor till Liseberg och Svenska Mässan via Korsvägens station.

Just nu pågår både utredningsarbete och diskussioner kring hur kollektivtrafiken ska utvecklas fram till 2035 för att möjliggöra attraktiva resor i stadstrafiken. Som resenär kommer du kanske att kunna resa direkt mellan till exempel Alingsås och Kungsbacka, eller Mölndal och Älvängen. Här kommer tågtrafiken och Västlänken att vara en stomme.

Västlänken är mer än en fråga för dig som bor, jobbar eller driver företag i Göteborg, den är en stor och viktig fråga för hela Västsverige.

Västlänken är helt enkelt en viktig pusselbit för Västsveriges utveckling, för framtidens kollektivtrafik och för att ge fler möjlighet att bo på en ort och arbeta eller studera på en annan och för de lokala företagandet att rekrytera arbetskraft.

Ulrika Frick (MP)
ordförande kollektivtrafiknämnden Västra Götalands-regionen

Lars Holmin (M)
ordförande Västtrafik AB

Birgitta Losman (MP)
ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalands-regionen