Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Afghanistan är inget säkert land att utvisa någon person till. Det är just denna slutsats som gör att vi anser att det är viktigt att vad vi kan för att ordna utbildningsplatser till yrkesutbildningar, som gör att gruppen kan få permanent uppehållstillstånd, skriver debattörerna.  Bild: Privat, Thomas Johansson/TT
Afghanistan är inget säkert land att utvisa någon person till. Det är just denna slutsats som gör att vi anser att det är viktigt att vad vi kan för att ordna utbildningsplatser till yrkesutbildningar, som gör att gruppen kan få permanent uppehållstillstånd, skriver debattörerna. Bild: Privat, Thomas Johansson/TT

Cynism av S kan leda till utvisning av barn

Ett hundratal ungdomar står inför hotet att utvisas till det konfliktfyllda Afghanistan. Enda sättet att undgå avvisning är att skaffa en tillsvidareanställning. Men för att ge ungdomarna förutsättningar till att skaffa jobb behövs pengar. Till vår förvåning är Socialdemokraterna inte med på tåget, skriver Mats Pilhem (V) och Eva K. Halleröd (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I samband med och den stora flyktingkatastrofen 2015 kom ett antal ensamkommande barn till Sverige för att söka skydd från kriget i Afghanistan. Den här utsatta gruppen av ungdomar har prövats och ifrågasatts fram till beslut om utvisning tillbaka till Afghanistan fattats av Migrationsverket.

Lång väg till amnesti

Genom ett särskilt beslut av regering och riksdag har den nya gymnasielagen gett möjlighet till amnesti från utvisning. Förutsättningen är att man kan visa upp en utbildningsplan till ett yrke där det i dag råder arbetskraftsbrist. Vägen som dessa ungdomar behöver gå för att få ett permanent uppehållstillstånd är inte enkel.

Vägen som dessa ungdomar behöver gå för att få ett permanent uppehållstillstånd är inte enkel

Först ska man hitta en lämplig utbildningsplats för att få förlängt sitt uppehållstillstånd med 13 månader, efter det förlängning med ytterligare 13 månader. Efter detta har personen sex månader på sig att skaffa en tillsvidareanställning. Det är en svår och utmanande väg som är utstakad för dessa ungdomar. För den stora gruppen är det bristande kunskaper i svenska språket som blir det stora problemet och här behövs det insatser.

De ensamkommande har försatts i en situation som kan liknas vid ett moment 22 och har pendlat mellan hopp att få stanna och förtvivlan att bli utvisad. ”Du kommer att få stanna om du kan visa att du har en utbildning till bristyrke”, säger staten. Vi som har det politiska ansvaret för vuxenutbildning ser det som vår skyldighet att få fram de utbildningsplatser som staten utlovat.

En del av de ungdomar som ingår i gruppen ensamkommande har under sin tid i Sverige fått dåliga kontakter med kriminella personer. För dessa ungdomar är det viktigt att komma in i utbildning och därmed bryta med de destruktiva miljöer som man nu är en del av. Sysslolöshet, väntan och otrygghet är ingen bra miljö för några ungdomar och det behövs kloka och modiga politiska beslut för att bidra till en förändring.

Dubbelmoral från S

I Göteborg är det nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV) som sitter på nycklarna och har möjlighet att ge utbildningstillfällen till den här gruppen av ungdomar. Genom ett brett samarbete har nämnden enats för att få till stånd särskilda utbildningsplatser för dessa ungdomar, som annars hotas av utvisning.

Vänsterpartiet, Liberalerna, Moderater och Miljöpartiet har fått igenom ett yrkande för att få till stånd utbildning för den första gruppen om 40 ungdomar, som annars hade riskerat utvisning i oktober. För resterande grupp om cirka 200 ungdomar behöver vår nämnd mer pengar, då dessa utbildningar går på cirka 25 miljoner kronor för 2020.

Vår förhoppning är att en bred majoritet i Göteborgs kommunstyrelse ska kunna samlas om ett sådant anslag. Till vår förvåning avvisade Socialdemokraterna i vår nämnd helt vårt yrkande. Vi ser väldigt allvarligt på S agerande och den osäkerhet det skapar för ett framtida beslut i kommunstyrelsen. Vi kan anta att samma resonemang som man anfört i vår nämnd också kommer att återkomma vid kommunstyrelsens behandling.

S skriver i ett yttrande till nämndens beslut:

”För att få chansen att stanna i Sverige behöver varje individ dessutom, så snart utbildningen är fullgjord, ordna varaktig försörjning”. Och vidare: ”att en oerhört liten andel av den aktuella gruppen antas kunna uppfylla försörjningskravet för ett permanent uppehållstillstånd – oavsett utbildningsinsatser”.

Här finns ett korn av sanning, möjligheten att få en tillsvidareanställning för ungdomar är liten. Detta är dock i första hand ett problem för den S-ledda regeringen att se till att den nya gymnasielagen tillämpas med förnuft. Vidare skriver S i sitt yttrande:

”Göteborg skulle härmed, utan utredning och nödvändiga fakta i grunden, öppna upp för ett helt nytt sätt att förhålla sig till gruppen”.

Även denna invändning kan förefalla rimlig. Men då måste man först blunda för det faktum att när en sådan utredning är färdig, så är den utredda gruppen redan utvisad. Att skriva på det viset är ingenting annat än cynism från S sida.

Dags för solidaritet

Ytterligare längre ned i den omfattande texten läser vi:

”Enligt flera bedömare är situationen i huvudstaden Kabul – som ofta framhålls som särskilt säker – volatil och alltmer våldsam. Migrationsverket bör göra en annan bedömning av säkerhetsläget”

Också i denna slutsats kan vi dela Socialdemokraternas åsikt, Afghanistan är inget säkert land att utvisa någon person till. Det är just denna slutsats som gör att vi anser att det är viktigt att vad vi kan för att ordna utbildningsplatser till yrkesutbildningar, som gör att gruppen kan få permanent uppehållstillstånd.

Vänsterpartiet i NAV har haft ett gott samarbete med S, även när samarbetet gnisslat på andra nivåer i Göteborgs stad. Vår förhoppning är att S tänker om och kommer fram till ett klokare ställningstagande när kommunstyrelsen kommer att ta beslut om extra anslag till NAV. Vänsterpartiet välkomnar er i så fall tillbaka till en av arbetarrörelsens grundläggande värderingar, nämligen den internationella solidariteten.

Mats Pilhem (V), 2:e vice ordförande i nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV)

Eva K. Halleröd (V), ersättare i nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV)