Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Otydlighet är polariseringens moder. När samhället är vagt definierat är ingenting givet. När ingenting är givet finns det inget svart eller vitt, inga hårda fakta att hålla fast vid. Och vad gör man om man inte vet? Man tror. Man väljer sida. Och sedan fortsätter man tro. Hårt, fanatiskt och orubbligt, skriver debattören. Bild: Jonas Ekströmer/TT
Otydlighet är polariseringens moder. När samhället är vagt definierat är ingenting givet. När ingenting är givet finns det inget svart eller vitt, inga hårda fakta att hålla fast vid. Och vad gör man om man inte vet? Man tror. Man väljer sida. Och sedan fortsätter man tro. Hårt, fanatiskt och orubbligt, skriver debattören. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Coronastrategins otydlighet bär ansvar för polariseringen

I en krissituation som pandemin har försatt oss i är det otydliga budskap och osäkerhet kring vad som gäller som skapar rädsla, snarare än järnhårda dekret och tuffa regler. När politiska ledare är vaga så frodas faktaresistens och när ingenting är givet uppstår stark polarisering. Att vi förenas med auktoritära länder som medvetet sår osämja bland befolkningen är inte smickrande för Sverige och bådar inte gott inför framtida pandemier, skriver Arash Sanari, specialistläkare och författare.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Många kan intuitivt ha bilden av att diktaturer och andra totalitära stater styrs med järnhårda dekret. Tuffa regler, raka rör och dödsstraff som utdelas vid minsta överträdelse. Det ligger något i det, men det är inte hela bilden.

Visst drar sig totalitära stater sällan för hårda och drakoniska metoder, men själva modellen de använder bygger oftast snarare på osäkerhet än givna premisser. Det är just osäkerheten som skapar rädsla. Som medborgare vet man aldrig riktigt vad som gäller, vad som är acceptabelt och vad som utan förvarning kan komma att ändras. Eller varför. Rädda människor skapar ett frätande samhälle. Ett frätande samhälle skapar osunda åsikter och polarisering.

Infekterade följder

Detta, även om vi är ljusår ifrån en totalitär stat, förklarar varför den svenska otydligheten kring coronastrategin fått så infekterade följder. En stor andel av befolkningen håller på Team Tegnell och Folkhälsomyndigheten, en annan (lika stor?) är lika bergfast övertygade om att vi är på väg mot Ragnarök.

Oklara regler är startskottet för ett samhälle som börjar gå i totalitär riktning. Påbud kan ändras spontant och utan uppenbar bakomliggande logik. Påföljder som kan variera i allvarlighetsgrad över tid; ena dagen kan någon få böter för ett tillsynes grovt brott för att dagen efter fängslas för någonting helt trivialt.

Totalitära tendenser

Den totalitära ledaren personifierar inte sällan detta även i sitt egna beteende som ofta går i bjärt kontrast mot det egna budskapet; han proklamerar fred med en pistol i handen eller pratar om vikten att slå ner på korruption medan han sitter i sitt stulna palats. Man ser spåren av det även i ordvalen. Låt oss ta Donald Trump som exempel, en politiker som, vad man än må tycka om hans faktiska sakpolitik och framtoning i övrigt, onekligen har totalitära tendenser i sin retorik. Han är i princip alltid enormt vag i sitt val av ord. Vaccinet kommer när som helst. Elaka personer är ute efter honom. Han har fått hemliga uppgifter om någon nations inblandning. Han avslutar påfallande ofta meningar med uttryck som ”who knows” (”vem vet”) eller ” We will see” (”vi får se”).

Detta är inte en lingvistisk bugg utan en byggsten i hans retorik. En retorik som på sikt kan smula sönder ett samhällsbygge. Otydlighet är polariseringens moder. När samhället är vagt definierat är ingenting givet. När ingenting är givet finns det inget svart eller vitt, inga hårda fakta att hålla fast vid.

När ingenting är givet finns det inget svart eller vitt, inga hårda fakta att hålla fast vid

Och vad gör man om man inte vet? Man tror. Man väljer sida. Och sedan fortsätter man tro. Hårt, fanatiskt och orubbligt. Om det inte var logik och argument som fick in dig i ståndpunkten till att börja med, så kommer det heller inte vara logik och argument som får ut dig i dagsljuset igen.

Tro är basen för all polarisering. Och när du väl tror så är det inte otydligt längre. Plötsligt öppnar sig molnen och allt framstår så klart. Dina ögon är inte längre beslöjade.

Fanatisk minoritet

Den totalitära ledaren vet att den aldrig kommer få en majoritet av folket bakom sig. Vad ledaren däremot kan göra - om den spelar sina kort rätt - är att skapa så mycket tro och polarisering att den får en fanatisk minoritet med sig. Ofta räcker det långt.

Hanteringen av Coronapandemin har i Sverige, på ett klart mer markant sätt än i grannländerna, skapat en polariserad debatt. Vilket skadar oss.

Den svenska strategin, vare sig den visar sig vara effektiv i slutändan eller ej, har nyttjat alla polariseringens främsta vapen:

Backa aldrig – Folkhälsomyndigheten har haft grundläggande fel i hart när varje skede av pandemin. Men detta får aldrig ordentligt erkännas. Man bygger inte tro genom att backa. Desto mer fel man har, desto mer aggressivt går man på angrepp.

Otydliga prognoser

Ta aldrig på dig ansvar – Detta är en grundbult i polariserande tro. Det är aldrig vårt fel. Det är ofta invandrarna. Eller grannländer. Eller dålig statistik. Eller gemene man. Aldrig vårt.

Ge inga tydliga prognoser – Vi får se när rekommendationer ändras. Som läget är nu rekommenderar vi inte detta. I dagens läge bedömer vi det så här. Imorgon kan landet se annorlunda ut.

Ge inkonsekventa råd som inte följer sin egen logik – i början av pandemin fick jag, som läkare, inte ha på mig ansiktsmask inom primärvården, nu får jag inte jobba utan. Men rådet är att de egentligen fortfarande inte behövs?

Ignorera eller bortförklara andra experter än dina egna – Vi har vetenskapen. De andra har pseudovetenskap och orimliga åsikter. Och vi måste ju följa vetenskapen, det måste ni ju ändå förstå?

Oangenämt smakprov

På mindre än tio månader har regeringen och en ickestyrande Folkhälsomyndigheten ofrivilligt skapat ett sjukligt samhällsklimat kring denna fråga. Det har gett oss svenskar ett oangenämt litet smakprov på vad som förenar oss med styren som medvetet sår osämja – och med den sortens ledares kommunikation

Att vi fastnat här bådar inte gott inför nästa pandemi. För den kommer att komma, och sannolikheten är stor att denna episod då kommer att framstå som en generalrepetition. En generalrepetition som visade att vi knappast var redo för den stora scenen.

Arash Sanari, specialistläkare och författare