Intäktsraket. Enligt våra beräkningar kommer stadens intäkter från tomträtter att öka från 2017 års 64 miljoner per år, till över 224 miljoner per år när 2019 års marktaxeringsvärden slår igenom, skriver debattörerna.

Chockhöjda avgifter drabbar tiotusentals göteborgare

Tusentals kronor i ökade månadsavgifter väntar boende i bostadsrättsfastigheter byggda på mark som upplåts med tomträtt. Det är dags att kommunen slutar att chockhöja tomträttsavgälder och inför en rättvis modell, skriver bland andra Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I Göteborg finns 834 flerfamiljshus. Majoriteten av dessa ägs av bostadsrättsföreningar och de står på mark som upplåts med tomträtt, vilket innebär att Göteborgs stad äger marken och husägaren får tillgång till den mot ersättning. Systemet skapades för över 100 år sedan, för att möjliggöra för dem som inte hade råd att köpa egen mark att ändå kunna bygga sin egen bostad. Vi anser att systemet har spelat ut sin roll och att det är hög tid att det anpassas efter dagens marknadsvillkor.

Kraftig ökning

Nivån på tomträttsavgälden för bostadsrättsföreningarna styrs av marktaxeringsvärdet. Tomträttsavgälden gäller enligt lag för perioder om tio eller 20 år. Marktaxeringsvärdena i centrala Göteborg har skjutit i höjden de senaste åren, och fortsätter uppåt. När avgäldsperioderna förnyas innebär det kraftiga höjningar för föreningarna.

Höjningen av tomträttsavgälden för de avtal som förfaller de närmaste åren förväntas bli mellan 100–250 procent enligt våra beräkningar

Höjningen av tomträttsavgälden för de avtal som förfaller de närmaste åren förväntas bli mellan 100–250 procent enligt våra beräkningar. Som exempel kan nämnas HSB brf Otterhällan, en förening som ligger nära i tid att drabbas, har en förväntad höjning på 210 procent. Det är helt orimligt på tioåriga avtal och innebär en ökad kostnad på upp till 2 000 kronor i månaden för boende i de värst drabbade bostadsrättsföreningarna.

50 000 kan drabbas

Detta drabbar tiotusentals, kanske så många som 50 000 göteborgare, och ovissheten gör det svårt för individen att långsiktigt planera sina boendeutgifter. Den resulterar också i att bostadsrättsföreningar avstår från viktiga investeringar. Visst kan man hävda att bostadsrättsföreningarna ska ta höjd för detta – eftersom det är det rådande systemet. Men det är i princip omöjligt att förutse marktaxeringsvärdet om 20 år. Det gör det också omöjligt att förutse vilken tomträttsavgäld staden kommer att ta ut nästa avgäldsperiod. Systemet skapar därmed en sårbar situation, där bostadsrättsföreningarnas arbete med långsiktiga underhållsplaner och ekonomisk planering inte är tillräcklig för att planera ansvarsfullt för framtiden.

Enligt våra beräkningar kommer stadens intäkter från tomträtter att öka från 2017 års 64 miljoner per år, till över 224 miljoner per år när 2019 års marktaxeringsvärden slår igenom. Dessa siffror avser enbart HSB och Riksbyggens medlemmars bestånd, vilka utgör en mindre del av det totala antalet bostadsrättsföreningar som betalar tomträttsavgäld. För bostadsrättsföreningar i centrala Göteborg innebär det att tomträttsavgälden kommer vara den största utgiftsposten efter 2019 års uppskattade marktaxeringsvärden. Det är inte rimligt.

Olika villkor skapar orättvisa

Enligt nuvarande beslutad nivå inom Göteborgs stad har villaägare möjlighet att köpa loss sina tomträtter för 65 procent av marktaxeringsvärdet, medan bostadsrättsföreningarnas friköp görs till fullt marknadspris, omkring 125 procent av taxeringsvärdet. Denna orättvisa gör att få bostadsrättsföreningar vågar eller kan genomföra ett friköp. Vi anser att det är dags att behandla småhusägare och bostadsrättsföreningar likvärdigt så att inte boende i bostadsrättsföreningar riskerar att få ökade månadskostnader med fler tusenlappar.

Vi föreslår mot denna bakgrund att de bostadsrättsföreningar som har ekonomiska möjligheter får köpa loss tomträtter på rättvisa villkor!

Vi föreslår samtidigt att Göteborgs Stad låter utreda systemet med tomträttsavgälder avseende flerbostadshus och att staden i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut i frågan tills vidare avstår från planerade höjningar av tomträttsavgälderna för flerbostadshus för de föreningar som trots lägre friköpsnivåer inte klarar att finansiera ett friköp.

Lars Göran Andersson

vd HSB Göteborg

Oskar Holmberg

ordförande HSB brf Otterhällan

Anna-Karin Norrman

marknadsområdeschef fastighetsförvaltning, Riksbyggen Göteborg