Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Cancervård. Vi är medvetna om att det fortfarande finns mer att göra. Att som patient behöva ”köpa” undersökningar är något vi inte ställer oss bakom, skriver debattörerna.

Cancervården allt bättre men inte i mål än

Vi arbetar på flera fronter för att vården av cancerpatienter ska vara både snabb och trygg. Anna Rundcrantz berättelse om sin mammas erfarenheter visar att det inte fungerar fullt ut för alla patienter. Det är högst beklagligt, skriver Marie Lindh och Björn Andersson, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Sjukvården, 18/9

Vi har tagit del av debattartikeln där Anna Rundcrantz skriver om sin mammas väg genom cancervården. Det är alltid beklagligt att ta del av berättelser där patient och närstående inte upplever att de fått den vård och omhändertagande som bör vara en självklarhet. Artikeln tar upp olika perspektiv på vården, dess organisation och struktur. Vårt inlägg och kommentar rör de delar som handlar om brist på läkarkontakt och att utredande och uppföljande undersökningar inte kunnat erbjudas inom den offentliga vården.

Fast vårdkontakt viktigt

Att ha en fast vårdkontakt vid allvarlig sjukdom är av största betydelse för ett tryggt omhändertagande. Målet inom cancervården är att detta ska erbjudas alla patienter. Kontaktsjuksköterska till alla cancerpatienter var något som infördes inom cancervården för några år sedan och i de flesta fall har detta fallit väl ut, visar flera undersökningar. Att det inte fungerar fullt ut för alla patienter vittnar berättelsen om och det är högst beklagligt.

Att få möjlighet att träffa ansvarig läkare inför behandlingsstart samt vid behandlingsutvärdering eller då allvarliga biverkningar uppstår är en del i vårdprocessen. Detta bör verksamheten möta upp mot vilket också är normalfallet.

Nytt system kortar väntetiden

För att korta tiden från utredning av välgrundad misstanke om cancer till start av behandling, så kallad ledtid, har man i Sverige infört så kallade standardiserade vårdförlopp. De första vårdförloppen introducerades 2015 och i år har ytterligare standardiserade vårdförlopp införts. Tanken är just att skynda på utredningsprocessen, bland annat genom förbokade tider för olika utredningar och undersökningar, så att tiden fram till diagnos blir så kort som möjlig, och aktuell behandling startar i rimlig tid.

Denna modell är den vi vill stå för och också erbjuda alla patienter. Vi är inte i mål ännu, men vi kan se att standardiserade vårdförlopp resulterar i kortare ledtider vilket varit till stor nytta för flera patienter. Vi är medvetna om att det fortfarande finns mer att göra. Att som patient behöva ”köpa” undersökningar som beskrivs i debattartikeln är något vi inte ställer oss bakom. Medicinska bedömningar är det som ska vara underlag för om en undersökning behöver göras. Denna princip är viktig att inte göra avkall på.

Återigen vill vi från vårt perspektiv beklaga när enskild patient/närstående inte fått den vård och omhändertagande vi önskar stå för. Samtidigt vill vi med detta inlägg lyfta de delar som kommer många cancerpatienter tillgodo och som fungerar väl.

Marie Lindh

verksamhetschef Onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Björn Andersson

chefläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset