Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vårt energisystem i står mitt i ett teknikskifte med billigare solceller och effektivare vindkraftverk, batterier och digitalisering, det innebär fantastiska möjligheter, skriver Annie Lööf (C) och Rickard Nordin (C).

C vill ta nästa steg i energiöverenskommelsen

Sommarens extremväder med torka och rekordtemperaturer visar att klimatförändringarna redan är här. Samtidigt ökar utsläppen av växthusgaser i Sverige igen. Förnybar energi har nästan ingen klimatpåverkan alls eftersom den inte släpper ut någon ny koldioxid. Vi har tagit ansvar och lagt grunden för en långsiktig energipolitik med brett stöd över blockgränsen. Nu måste vi ta nästa steg i energiöverenskommelsen med mer förnybar energi, en kraftfull energiomställning och smarta elnät, skriver Annie Lööf (C) och Rickard Nordin (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Utsläppen av växthusgaser ökade med hela 3,6 procent under årets första kvartal, visar nya siffror från SCB. Regeringen har därmed misslyckats med det som vi i Alliansen lyckades med under vår mandatperiod år 2006 – 2014: att både skapa ekonomisk tillväxt och att minska utsläppen. Det är möjligt igen men då krävs det ett nytt ledarskap och en kraftfull miljö- och klimatpolitik.

Centerpartiet är ett konstruktivt parti och söker breda lösningar i energipolitiken där det är möjligt. Därför har vi tillsammans med fyra andra partier enats om ett mål om 100 procent förnybar elproduktion. Det har lagt grunden för viktiga reformer där Centerpartiet då kunnat leverera vad vi lovade i valet år 2014: ett förlängt elcertifikatssystem, slopade anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft samt förenklade regler för vattenkraften, konkreta reformer och resultat för mer förnybar el

Teknikskifte

Men vi är långt ifrån klara. Möjligheterna och utmaningarna i energiomställningen är många. Vårt energisystem i står mitt i ett teknikskifte – vi rör oss bort från få stora anläggningar som ger oss energi och ser i stället hur den nya tekniken - med billigare solceller och effektivare vindkraftverk, batterier och digitalisering - innebär fantastiska möjligheter. Det gör det möjligt för den enskilda konsumenten att både producera och ta ansvar för en grön energianvändning.

Dagens elnät är byggt för ett energisystem med få och stora anläggningar och dagens reglering skapar skyhöga priser för gammal teknik.

Paradigmskiftet i teknik och produktion gör det naturligt att blicka framåt mot nästa steg i energiöverenskommelsen. Visionen om ett helt förnybart energisystem måste bli verklighet och Centerpartiet kommer under nästa mandatperiod att ta nästa steg inom tre områden.

Bygg ut den förnybara energin

Sverige har redan mer än hälften energi från förnybara källor som sol, vatten, vind och biobränslen. Kärnkraft är inte vägen framåt eftersom det inte finns lönsamhet i att ersätta gamla reaktorer med nya. Hade vi haft en solelproduktion likt den i Tyskland hade inte elpriserna de gångna månaderna stigit så kraftigt och vatten kunnat sparas i magasinen.

Låt fler vara del av energiomställningen

Vi står mitt i en teknikrevolution. Priser på batterier, solceller och vindkraft sjunker. Fler personer vill och kan producera sin egen el. Med smarta och uppkopplade apparater och bilar kan fler både producera och lagra sin el för att använda den när den behövs bäst. En elbil som laddas på natten kan bli ett batteri för till exempel hushållsapparater på dagen när elpriset är högt.

Bygg ut de smarta elnäten

Dagens elnät är byggt för ett energisystem med få och stora anläggningar och dagens reglering skapar skyhöga priser för gammal teknik. Samtidigt ser vi hur investeringar i både industri och järnväg försenas eller till och med uteblir då elnäten inte har kapacitet, eller kan byggas ut snabbt nog. Det tar så mycket som tolv år att bygga en ny större ledning. Både nya laddstolpar och stora investeringar i fossilfri stålproduktion kräver ett mer robust nät. Det är oacceptabelt att stora delar av landet, så som Gotland gjort flera gånger under sommaren, tappar all el.

Hade vi haft en solelproduktion likt den i Tyskland hade inte elpriserna de gångna månaderna stigit så kraftigt och vatten kunnat sparas i magasinen.

Utifrån dessa tre områden lyfter vi fram sex konkreta förslag:

  • Avskaffa skatten på solel.
  • Gör det möjligt för dem som bor i en lägenhet att bli egenproducent av el genom att äga andelar i en anläggning.
  • Ersätta komplicerade bidrag med ett enkelt grönt avdrag för privatpersoner som investerar i installation av solceller och lagring av el.
  • Se över ellagen och beskattningen i syfte att göra det enklare och mer lönsamt att vara en smart elanvändare.
  • Öka sammankopplingen med våra grannländer så att vi kan exportera grön el från Norden.
  • Förenkla och snabba på investeringar och tillstånd för nya elnät, genom införandet av ett grönt spår för miljöprövning.

Nytt ledarskap

Politik handlar både om att ställa upp långsiktiga visioner och att leverera konkreta resultat. Utifrån nuvarande energiöverenskommelse måste vi tillsammans med de andra partierna bakom överenskommelsen hantera utmaningarna på energi- och klimatområdet. Då behövs ett nytt ledarskap för en politik som leder Sverige framåt mot en förnybar framtid. Centerpartiet vill visa vägen framåt mot nästa generations energiöverenskommelse.

Annie Lööf (C)

partiledare

Rickard Nordin (C)

klimatpolitisk talesperson