Då Victoria Park är börsnoterat har de ett strikt regelverk att förhålla sig till och har all anledning att hålla ordning på sina fastigheter och se till att hyresgästerna är nöjda, skriver Lars Johansson (S).
Då Victoria Park är börsnoterat har de ett strikt regelverk att förhålla sig till och har all anledning att hålla ordning på sina fastigheter och se till att hyresgästerna är nöjda, skriver Lars Johansson (S).

Bytesaffär med Victoria Park ger oss fler bostäder

Bytesaffären med Victoria Park har gett oss möjligheten att bygga nya bostäder och därmed tillföra upp till 250 nya bostäder på precis rätt ställe i staden, skriver Lars Johansson (S), Framtiden.

ANNONS

Replik

Framtidens affärer, 5/11

Förvaltnings AB Framtiden, Sveriges största allmännytta, arbetar intensivt för att öka bostadsbyggandet av främst hyresrätter. Det gör vi i hela Göteborg. Nästa år bygger vi 700 nya bostäder och 2019 kommer vi att kunna erbjuda ytterligare 1 400 nya bostäder.

Dessutom arbetar vi aktivt för att utveckla de sju särskilt utsatta områdena genom att ta ett stort ansvar för att skapa tryggare miljöer. I detta arbete krävs det att vi bygger nya bostäder med olika upplåtelseformer. Vi vill nu starta produktion av nya bostäder i Lövgärdet. Ett område som behöver mer bostäder med olika upplåtelseformer som hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt i form av radhus.

ANNONS

Läs även: Kommunens kohandel ökar segregationen

Marken som är byggbar ägs i dag av Victoria Park. Vi har därför inlett förhandlingar om att förvärva marken. Bygglov är inlämnat så att vi snabbt kan komma igång. I ett första skede planerar vi att bygga 150 bostäder och därefter omkring ytterligare 80-100 bostäder. Victoria Park vill för att sälja denna byggbara mark köpa färdiga bostäder. Därför har vi gjort en överenskommelse om att byta 289 bostäder i Rannebergen mot att få byggbar mark vid Lövgärdet Centrum. Effekten av affären blir alltså att det tillförs omkring 230-250 bostäder på precis rätt ställe i staden.

Fler liknande affärer

Bostadsbolaget är ensam förvaltare av 1 600 bostäder i Rannebergen och kommer fortsättningsvis vara den klart dominerade ägaren och vi ansvarar för våra hyresgäster i Rannebergen genom att alla berörda erbjuds stå kvar i Bostadsbolagets omflyttningskö under ett år. Jag kan konstatera att Victoria Park är ett seriöst fastighetsbolag som har gjort liknande affärer i Malmö, Växjö och Borås. Då bolaget är börsnoterat har de ett strikt regelverk att förhålla sig till och har all anledning att hålla ordning på sina fastigheter och se till att hyresgästerna är nöjda.

Helt nyligen gjorde vi en liknande affär med ett annat privat fastighetsbolag, Willhem. Då bytte vi bort bostäder i södra Biskopsgården och Lundby för att erhålla en stor fastighet på Friskväderstorget. Den affären gav inga nya bostäder men gav oss möjlighet att utveckla Friskväderstorget. Det var viktigt eftersom vi även här har stora utmaningar om att skapa trygga miljöer för våra hyresgäster. Den affären godkände kommunfullmäktige med stor majoritet. Jag har därför förväntningar på att det också kommer att ske denna gång.

ANNONS

Lars Johansson (S)

ordförande Förvaltnings AB Framtiden

ANNONS