Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

För att få ett så bra underlag som möjligt inför byggstart besiktigar vi redan nu alla byggnader som vi bedömer kan påverkas av projektet, skriver debattören.

Byggandet av Västlänken kommer att märkas

Vi tar oron om Västlänkens påverkan på allvar, men ett projekt av den här storleken kommer ofrånkomligen att märkas, skriver Jennie Midler, Trafikverket.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Västlänken, 26/3

Utgångspunkten när vi planerar och bygger Västlänken är att boende, fastighetsägare och verksamhetsutövare ska påverkas så lite som möjligt. Men det går tyvärr inte att bygga en tunnel under en stad som Göteborg utan att det märks.

Skador som trots allt uppstår på grund av bygget kommer att åtgärdas eller kompenseras ekonomiskt. För att få ett så bra underlag som möjligt inför byggstart besiktigar vi redan nu alla byggnader som vi bedömer kan påverkas av projektet. Det innebär att vi granskar och dokumenterar väggar, tak, källarutrymmen och eventuella sprickmönster. Besiktningarna görs dels för att vi ska kunna vidta skadeförebyggande åtgärder, som till exempel bullerplank, grundförstärkning eller byte av fönster eller fasaddelar, och dels för att vi efter att byggarbetet är klart ska kunna åtgärda eventuella skador.

Utöver besiktningarna av byggnader följer vi upp byggets påverkan på omgivningen genom ett omfattande mätprogram där vi redan i dag följer cirka 300 grundvattenrör och över 2 000 mätpunkter för rörelsemätning.

Tydliga restriktioner

Vi kommer att ge de entreprenörer som bygger Västlänken tydliga restriktioner som bland annat rör bullernivå, grundvattensänkning, rörelser i marken och vibrationer. Restriktionerna kan till exempel innebära att entreprenörerna måste anpassa styrkan på sprängningar eller att de behöver sätta upp bullerskydd. Vi ställer även krav som gäller efter att tågen börjar trafikera tunneln och vi kommer att genomföra åtgärder för att klara dessa. Stomljud för bostäder från anläggningen ska då maximalt uppgå till 30 dBA. Vibrationer från anläggningen ska maximalt vara 0,4 mm/s.

Vi tar den oro som finns om Västlänkens påverkan på största allvar. Erfarenheter från andra stora byggprojekt visar att det går att begränsa de störningar som uppstår av bygget, men ett projekt av den här storleken kommer ofrånkomligen att märkas.

Jennie Midler

ansvarig fastighet och avtal, Trafikverket