Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Vladimir F Ahmed, föreläsare och grundare av Vi är Sverige

Bygg Sverige genom inkludering

Vi måste gemensamt bestämma vilka värderingar som ska gälla och återspeglas i vårt samhälle. Oavsett kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning. Det är så vi skapar ett Sverige där vi är Sverige, skriver Vladimir F Ahmed, föreläsare och grundare av Vi är Sverige.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi lever i en tid där idén om att ett samhälle byggt på mångfald och inkludering är möjligt ifrågasätts mer än någonsin. Vi måste nu ställa oss frågan: hur ska människor som kommer och befinner sig i vårt land få behålla sina kulturyttringar och samtidigt bli en del av ett inkluderande Sverige?

Det är kanske just det vi har missat, att börja med att ”inkludera” för att kunna ”integrera”. Då krävs det att vi vågar prata om samhällssyn, tillhörighet och om värderingar. Om vi menar på allvar att vi vill ha en bättre inkludering och motverka parallella samhällen så är vår skyldighet att ge nyanlända och utrikesfödda chansen till det. Samtal om dessa frågor måste därför vara en självklar del av all SFI och skolundervisning i Sverige.

Vi satsar särskilt på män – dels för att skapa trygga rum där nyanlända och utrikesfödda män kan få prata om svåra och tuffa frågor som de tidigare inte fått möjlighet till.

Därför arbetar nu organisationen Vi är Sverige för att fler nyanlända och utrikesfödda killar och män ska inkluderas i vårt Sverige.

Vi satsar särskilt på män – dels för att skapa trygga rum där nyanlända och utrikesfödda män kan få prata om svåra och tuffa frågor som de tidigare inte fått möjlighet till. Men också för att det nästan inte spelar någon roll hur mycket insatser och resurser vi lägger på att stärka kvinnors plats i samhället om inte männen deltar i den processen. Vi märker på ledare, chefer, kommuner och organisationer att detta är väldigt efterlängtat.

Vi arbetar efter en sex-stegs-metod där vi under en timma och 15 minuter per tillfälle i grupper väljer sex olika ämnen att fördjupa oss i och hämtar stöd från forskningen. Vi diskuterar manlighet och om de förväntningar som finns på män utifrån uppväxtvillkor samt om normer, hierarki, könsroller, makt och jämställdhet på SFI, gymnasie- och grundskolor. En vanlig förekommande feedback från elever är följande: ”jag har inte fått prata om dessa frågor i varken hemlandet eller i Sverige, tack för att du gav mig chansen och den möjligheten”.

Vårt mål är nu att få med fler nyanlända och utrikesfödda killar och män som engagerar sig i jämställdhet- och inkluderingsfrågor.

Vårt mål är nu att få med fler nyanlända och utrikesfödda killar och män som engagerar sig i jämställdhet- och inkluderingsfrågor och som samtalar om det med andra nyanlända och utrikesfödda män. Det är själva nyckeln till låsningarna. Vår förhoppning är att detta leder till att fler nyanlända och utrikesfödda kvinnor ska inkluderas i vårt Sverige, och för att möjliggöra det måste vi gå via männen. Integration är mer än att bara få ett jobb och en bostad. Det handlar också om inkludering, samhällssyn, tillhörighet, värderingar och om jämställdhet.

Vi måste arbeta för att leva under samma grundvärderingar som driver oss alla mot ett gemensamt mål.

Jag är övertygad om att det i grunden är bra för ett samhälle att vi är olika och att det är det normala. Det är så världen ser ut, vilket driver innovation och utveckling framåt. Men vi måste arbeta för att leva under samma grundvärderingar som driver oss alla mot ett gemensamt mål:

* Demokrati, där makten delegeras nerifrån och uppåt.

* Jämställdhet där kön ej spelar roll för vilka möjligheter du har i livet.

* Frihet där du ej blir ifrågasatt eller dömd av samhället för dina val.

Det är värderingar som vi gemensamt måste bestämma ska gälla och återspegla vårt samhälle i skolan, arbetslivet och i relationen mellan man och kvinna samt i samhället generellt. Oavsett kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning. Det är så vi skapar ett Sverige där vi är Sverige.

Vladimir F Ahmed

föreläsare och grundare av Vi är Sverige