Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Visst ska vi bygga mer i Göteborg, men kanske inte på själva Heden. Det saknas inte centralt belägen byggbar mark. De senaste uppgifterna från stadsbyggnadskontoret talar om cirka 4,5 miljoner kvm potentiell nybyggnadsyta i Frihamnen, Gullbergsvass och på Masthuggskajen, skriver debattörerna.

"Bygg gärna högt och tätt runt Heden"

Bygg inte bort Heden som möjlighet och unik tillgång för Göteborg. Utveckla i stället nya byggrätter i kvarteren runt Heden och låt dessa finansiera en välbehövlig upprustning och kanske ett garage, skriver arkitekterna Johan Lundin och Ulla Antonsson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Byggnadsnämnden i Göteborg utreder om det går att bygga hus på Heden. Frågan som bör ställas är varför man ska det? Eller kanske ännu hellre; Vad är problemet i dag?

En bärande idé är att gräva ner bilparkeringen under mark. Det kostar pengar. Låt oss hoppas att planerna på exploatering inte bara är ett sätt att lösa finansieringen till en, i och för sig vällovlig, parkeringsfunktion. Heden är värd ett bättre öde än att slumpas bort som betalning för ett parkeringsgarage.

Stadsbyggnad handlar om att hitta hållbara lösningar som kombinerar funktion och estetik. Just hållbarhetsaspekten får i dag stort utrymme i debatten, vilket är glädjande. Hållbarhet är inget hokus pokus. Det handlar om att hushålla med våra resurser. Just därför bör stadsutveckling handla om att förvalta och utveckla de resurser som redan finns. Vi ska tänka nytt och ompröva, men om vi ska arbeta hållbart på riktigt bör vi också identifiera det som redan är bra och bygga vidare på det.

Kompletterar varandra

Göteborg har många offentliga platser som uppskattas av göteborgarna. Alla är olika och de utnyttjas på olika sätt. I det ligger en stor kvalitet. Vi använder inte Slottsskogen på samma sätt som Gustav Adolfs torg och vi kan inte ersätta Femmanhuset med Järntorget som social mötesplats. Olikheterna kompletterar varandra och ger staden dess mångfald av socialt liv. Heden är ett av dessa värdefulla offentliga stadsrum med sin egen karaktär och historia.

Det kulturhistoriska värdet är stort och bidrar till att ge Göteborg dess identitet. Som gammal fortifikationsanläggning är Heden ett rumsligt minne i staden som skulle kunna jämföras med Colosseum i Rom. Den historiska funktionen som exercished har gett platsen dess unika mått. Visst kan den kännas väl stor och ödslig ibland men samtidigt är det just den fria ytan som vid andra tillfällen är den avgörande resursen. Tänker du på regniga dagar i november så kom ihåg att det regnar lika mycket i Slottsskogen som på Heden!

Unikt centralt läge

Heden, med sitt unikt centrala läge, används flitigt som evenemangsyta. Det känner vi till. Gothia och Partille Cup bidrar starkt till att bygga en positiv bild av Göteborg som en öppen och välkomnande stad. Men även till vardags utgör Heden en spelplan för integration. Här samsas spontanidrotten med föreningslivet och hit kommer skolklasser från hela staden för att åka skridskor. Många minns den tillfälliga trädgårdsutställningen Hedens lustgårdar och även de som inte själva går på cirkus har säkert glatt sig åt de festliga tältens närvaro som utnyttjar att det finns öppen grusyta mitt inne i centrum. Kanske är det just detta som är poängen? Här finns en plats som gör det möjligt. Hedens centrala läge var en viktig faktor när Göteborg fick arrangera VM i friidrott och är en orsak till att andra städer inte lyckas kopiera konceptet till världens största ungdomsturnering i fotboll.

Men behöver vi inte bygga mer i Göteborg då? Jo, visst! Det ska vi göra, men kanske inte på själva Heden. Det saknas inte centralt belägen byggbar mark. De senaste uppgifterna från Stadsbyggnadskontoret talar om cirka 4,5 miljoner kvm potentiell nybyggnadsyta i Frihamnen, Gullbergsvass och på Masthuggskajen. På Manhattan i New York klättrar skyskraporna mot himlen men ingen har ännu kommit på tanken att bygga hus i Central Park.

En idé att låna

Är det så att den täta bebyggelsen behöver tillräckligt stora och tydliga offentliga rum som motvikt för att upplevas attraktiv? I uppmärksammade Bryant Park, även den på Manhattan, har hyrorna i omkringliggande fastigheter stigit mer än det kostade fastighetsägarna att rusta upp parken. Kanske kan vi låna den idén. Utveckla nya byggrätter i kvarteren runt Heden och låt dessa finansiera en välbehövlig upprustning och kanske till och med ett garage. Bygg gärna tätt och högt, men bygg inte bort Heden som möjlighet och unik tillgång för Göteborg. Det blir svårt att försvara för framtida generationer!

Johan Lundin

arkitekt SAR MSA, partner White

Ulla Antonsson

arkitekt SAR MSA, partner White