Bygg för kvinnor som hotas av män

Kvinnor som utsätts för mäns våld är i stort behov av bostäder, både akutboenden och därefter egna lägenheter. Nu behövs konkreta insatser för att ge dessa utsatta kvinnor och barn det skydd de har rätt till, skriver bland andra Johan Lindholm, Byggnads.

ANNONS

Du känner henne antagligen, men du vet inte om det. Kvinnan som utsätts för mäns våld mot kvinnor. Hon finns i alla samhällsklasser, över hela landet. Du känner säkert mannen också. Han som slår. Men du vet inte om att han misshandlar, för det syns inte på honom, och när han misshandlar sker det mellan hemmets fyra väggar.

Under 2016 utsattes 29 000 kvinnor för misshandel. Mörkertalet är stort, BRÅ räknar med att enbart en femtedel av alla fall anmäls. De allra flesta misshandelsbrott sker inomhus av en bekant till kvinnan. Mäns våld mot andra män minskar men mäns våld mot kvinnor är oförändrat.

ANNONS

Men en dag får kvinnan nog. Ofta för att våldet går ut över barnen. Kanske känner hon sig stärkt av att någon granne lovat backa henne om hon polisanmäler. Hon ringer till en kvinnojour och säger att nu är hon beredd att ta steget. Svaret hon får är:

”Tyvärr, vi har fullt. Vi kan inte ta emot dig.”

Detta händer flera gånger om dagen i Sverige, enlig siffror från båda kvinnojoursförbunden Roks och Unizon, och trenden är en kraftig ökning av nekande svar. Kvinnojourernas akutboenden är fullbelagda eftersom bostadsbristen i många kommuner gör att det inte går att slussa ut kvinnorna och barnen till egna säkra boenden, som kan bli deras nya hem. I stället blir familjerna – för ofta är barn inblandade – kvar på det tillfälliga akutboendet i månader, ibland år.

Flera motioner på socialdemokraternas partikongress i våras tog upp mäns våld mot kvinnor och yrkar på att garantera kvinnor plats när hon lämnar mannen. Men för att detta ska bli verklighet måste samhället kunna erbjudna kvinnorna en lägenhet att flytta till efter akutboendet, så att de inte blir kvar där.

Skydd och trygghet är ett minimikrav för alla kvinnor och barn som utsätts för mäns våld.

Därför föreslår vi att:

ANNONS

l Regeringen subventionerar 500 lägenheter om året i den kommunala allmännyttan för kvinnor och kvinnor med barn som utsätts för mäns våld. Nu när det byggs bostäder i nivå med miljonprogrammets dagar måste utsatta familjer få det skydd som rättssamhället har skyldighet att ge.

Bostadsbristen slår hårt mot alla men här handlar det om kvinnor och barn som tvingats fly för att de blivit utsatta för brott i sitt eget hem.

Börja bygg för de som behöver det mest.

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads

Olga Persson, generalsekreterare Unizon

Carina Ohlsson, förbundsordförande S-kvinnor

Lars Mejern Larsson (S), riksdagsledamot

Leif Nysmed (S), riksdagsledamot

ANNONS