Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Det går att utveckla evenemangsområdet till en helt ny stadsdel med en blandning av bostäder, kontor och mötesplatser. Men då kan man inte ha arenor som vänder baksidorna utåt. Så här ser vår vision för hela evenemangsområdet ut framtagen av initiativet Plats för Göteborg, skriver debattörerna.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Bygg en ny arena – men gör inte om gamla misstag

Det är utmärkt att Göteborg får en ny arena. Men än en gång uppvisar förslagen i beslutsunderlaget stora brister som innebär motsatsen till levande blandstad. Är det ett mönster i Sveriges andra stad att vi inte tror oss om att klara av något mer än den mest pragmatiska lösningen på varje fråga? Vi vill inte tro det, skriver bland andra arkitekt Gert Wingårdh.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Planerna på att ersätta Scandinavium med en ny arena börjar ta fart. Det är bra! Staden hade stolta visioner när nuvarande anläggning byggdes för snart 50 år sedan – nu är det hög tid för nästa satsning. Politikerna har beställt en utredning som ska behandlas i kommunstyrelsen på onsdag. Politikerna kan nu återigen visa att man tror på Göteborg som mötesplats för stora evenemang. Det är också bra!

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Mer problematiskt är slutsatserna och förslagen i beslutsunderlaget. Ett mönster upprepar sig där kortsiktiga vinster prioriteras framför utveckling mot en hållbar och sammanhållen stad.

Helt ny stadsdel

Vi har själva inom ramen för initiativet Plats för Göteborg visat att det går att utveckla evenemangsområdet till en helt ny stadsdel med en blandning av bostäder, kontor och mötesplatser. Det aktuella förslaget med lokalisering norr om Valhallagatan riskerar i stället att permanenta evenemangsområdets ensartade karaktär. Stora fristående arenor med baksidorna utåt kommer att förstärka upplevelsen av området som en otrygg och ödslig plats i stadens periferi. Och den uppenbara möjligheten att koppla Gårda närmare övriga staden går förlorad.

Det är som om de ambitiösa och stolta måldokument som staden tagit fram inte gäller när staden bygger själv. Till exempel som när nya Rambergsvallen byggdes. Det ställdes krav på levande bottenvåningar med verksamheter mot gatan. Men kommunens eget nybygge kunde helt ogenerat vända en över 100 meter lång sluten utsida mot Hjalmar Brantingsgatan i ett läge som enligt kommunens planer ska utvecklas till en urban stadsgata. Så bygger man inte hållbar stad.

Vore förödande

Det är självklart mycket enklare att bygga en sak i taget och praktiskt att sära på olika funktioner. Så byggdes det i stor utsträckning på 1960-talet vilket ju borde gett oss viktiga lärdomar. En attraktiv stad bör till exempel vara tät och innehållet bör vara blandat. Alltför monofunktionella miljöer riskerar att bli ödsliga och otrygga. Att förstärka evenemangsområdets redan ensartade miljö med ytterligare friliggande arenor som endast befolkas under enstaka evenemang vore förödande.

I dag består evenemangsområdet av arenor, bad, idrottshallar, skolor en biograf och en park. Det som saknas för att få till en större mångfald är bostäder. Läget mellan Mölndalsån och Burgårdsparken är fantastiskt och kan erbjuda unika boendekvaliteter mitt i centrala Göteborg. Rätt utformat kan en å-promenad bli ett nytt ihopkopplande stråk och parken utvecklas till en rekreativ miljö.

Att som utredningen föreslår bygga en bredsida med introverta arenor längs vattnet har mycket litet med framåtblickande stadsbyggnad att göra! Istället för att utnyttja ett unikt läge förstör man en attraktiv framtida adress. Och inte bara det – den åtföljande otrygga utomhusmiljön skapar inte heller de nya stråk som behövs för att koppla ihop stadens olika delar med varandra.

Levande bottenvåningar

Tvärtemot utredningens förslag skulle arenan kunna byggas in i ett stadsmässigt kvarter med levande bottenvåningar. I en sådan miljö skulle restauranger och butiker bidra till ett stadsliv även de dagar då det inte är evenemang. I kvarteret skulle både hallar för föreningslivet och en ny Lisebergshall kunna rymmas. Med en placering söder om Valhallagatan blir dessutom samverkansmöjligheterna med Svenska Mässan helt uppenbara.

Den nya arenan skulle kunna användas vid större konferenser och den infrastruktur kring mat och service som redan finns i Mässkvarteret i dag skulle kunna samutnyttjas. Inte minst kan den viktiga inlastningsfunktionen samordnas. Det kommer en hel del långtradare till Svenska Mässan. Samma sak gäller för en toppmodern arena. Varför dubblera kostsam och utrymmeskrävande infrastruktur i ett centralt innerstadsläge?

Visst är det centrala läget helt rätt för en ny arena! Men varför på bekostnad av en inkluderande lösning för hela området? I rapporten till kommunstyrelsen är Valhallabadet utraderat. Varför då? Det får ju också plats! Tillsammans med sporthallarna! Det är ju det som borde vara poängen. Att blanda funktionerna för att få till en stad för alla – dygnet runt, alla dagar i veckan.

Banala lösningar

Ju mer av utredningen vi tar del av desto mer undrar vi över slutsatsen. Varför offrar staden uppenbara kvaliteter och möjligheter till förmån för de mest banala lösningarna? Söker man medvetet det enkla förslaget för att en bra helhetslösning framstår som alltför komplicerad?

Är det ett mönster i Sveriges andra stad att vi inte tror oss om att klara av något mer än den mest pragmatiska lösningen på varje fråga? Vi vill inte tro det. Vi tror att både viljan och modet finns utveckla Göteborg till något som framtida generationer kan känna stolthet inför. I vårt Göteborg som formulerat de mest ambitiösa målen för hållbar stadsbyggnad får inte stadens egna projekt darra på manschetten.

Det handlar inte om antingen eller. Eller att vi inte hinner. Det handlar om att åstadkomma en ny toppmodern arena och samtidigt skapa långsiktigt attraktiv stad. Den vill vi gärna bidra till!

Åke Boustedt

arkitekt SAR/MSA, regionchef Sweco architects

Johan Lundin

arkitekt SAR/MSA, kontorschef White arkitekter

Magnus Månsson

arkitekt SAR/MSA, koncernchef Semrén & Månsson

Gert Wingårdh

arkitekt SAR/MSA, vd Wingårdhs