Brottsforskningen ska inte leverera slogans

Statistik som kopplar samman utlänningar med brottslighet, utan att väga in alla övriga faktorer förklarar inte varför det är skillnader mellan svensk- och utlandsfödda och skapar inte underlag för åtgärder som minskar brottsligheten, skriver Robert Englund och Jerzy Sarnecki.

ANNONS

Slutreplik

Brottsstatistiken, 22/1 och 25/1

Forskningen ska vara fri och inte politiseras. Så långt har Petter Månsby rätt i sin replik på vår artikel. Men Månsby missar det synnerligen politiska i att kartlägga brottslingar utifrån födelseland på Sverigedemokraternas och andra främlingsfientliga krafters begäran, trots att varken Brå eller direkt berörda forskare ser nyttan i det. Statistik som kopplar samman utlänningar med brottslighet, utan att väga in alla övriga faktorer förklarar inte varför det är skillnader mellan svensk- och utlandsfödda och skapar inte underlag för åtgärder som minskar brottsligheten.

Fortsatt giltiga

Slutsatserna från redan genomförda studier är fortsatt giltiga, och visar att det är annat än var man är född som avgör hur brottsbenägen man är, exempelvis utbildning, bostadssegregation och ekonomisk situation, samt att det är vanligare att polisen misstänker en utlandsfödd för att ha begått brott än en svenskfödd.

ANNONS

I ett läge där alltfler oroas över bristande resurser för brottsbekämpning, behöver de begränsade skattemedlen sättas in där det faktiskt gör nytta. Här är forskningen en viktig del, men då bör den förstås behandla frågorna vi inte redan har besvarat. Mer relevant är att rikta sökarljuset på bland annat hur vi bryter sambandet mellan brottslighet och social och ekonomisk utsatthet; här har den senaste tidens händelser visat att vi har långt ifrån alla svar.

Ska inte leverera slogans

Forskningen finns inte där för att leverera slogans till något partiprogram. Ett nytt set med beskrivande statistik kommer inte göra oss klokare i sig självt. Ny statistik måste vara ett steg i en seriös forskningsansträngning som förklarar varför siffrorna ser ut som den gör för att göra nytta. Varken politiken, polisen eller våra domstolar och andra delar av samhället har användning av återetablerade sanningar.

Att undersöka överrepresentationen bland utrikesfödda i brottsstatistiken kan vara ett första steg i en mer djupgående forskningsprocess. Vår enda poäng är att forskningen inte får stanna där utan måste gå vidare och ställa frågan varför. Vi är något förvånade över att detta ställningstagande är så kontroversiellt. Det är således inte vi, utan de som opponerar sig mot våra idéer, som vill hindra fritt flöde av kunskap!

ANNONS

Robert Englund

tankesmedjan Fores

Jerzy Sarnecki

professor i kriminologi

ANNONS