Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Johan Berg, arbetsförmedlare och arbetsmarknadsdebattör.
Johan Berg, arbetsförmedlare och arbetsmarknadsdebattör.

Bristen på arbetskraft gör anställda sjuka

Bristen på arbetskraft får stora konsekvenser och utvecklingen är allvarlig. Därför behöver kompetensförsörjningen säkras för att garantera de anställdas hälsa, skriver Johan Berg, arbetsförmedlare.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Arbetslivet gör människor sjuka. Ohälsan på svenska arbetsplatser har uppmärksammats de senaste veckorna. Enligt den rapport som Arbetsmiljöverket presenterat visar det sig att en tredjedel av Sveriges drygt fem miljoner sysselsatta har upplevt besvär till följd av arbetet under det senaste året. Faktum är att endast fem procent får besvär till följd av olycksfall i arbetet. Tre av fyra som har arbetsrelaterade besvär, som inte har att göra med arbetsolycka, besväras av trötthet. Samtidigt visar SKI:s Jobbhälsoindex att 380 000 anställda upplever psykiskt obehag flera gånger i veckan.

Arbetslivet har blivit tuffare. Färre ska göra mer och på kortare tid. Inom många utsatta yrken råder det stor brist på personal, vilket förvärrar situationen ytterligare. Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognosundersökning som presenterades förra veckan visar det sig att det råder brist inom hela tre av fyra yrken. Sjuksköterskor hör, föga förvånande, till ett av de största bristyrkena. Professionen bevittnar om hur de tvingas jobba övertid och hoppa över raster, där hög personalomsättning och sjukskrivningar skapar onda spiraler för personalen och där patientsäkerheten riskeras.

Kvinnor inom vård, omsorg och utbildning drabbas mest av besvär till följd av arbetet enligt Arbetsmiljöverket. Inom de här branscherna är även bristen på personal som mest påtaglig.

Kvinnor inom vård, omsorg och utbildning drabbas mest av besvär till följd av arbetet enligt Arbetsmiljöverket, som konstaterar att den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär är hög arbetsbelastning. Inom de här branscherna är även bristen på personal som mest påtaglig.

Sedan 2014 är psykiatrisk diagnos den vanligaste sjukskrivningsorsaken och Försäkringskassans statistik från andra kvartalet i år visar att antalet sjukskrivna på grund av anpassningsstörningar och reaktion på svår stress har nära femdubblats jämfört med samma period 2010.

Gränserna mellan arbete och fritid har i många fall suddats ut. En förklaring till varför kvinnor i större utsträckning än män är sjukskrivna beror till största delen på bristen på återhämtning i arbetet. Jobbstressen leder till sjukdom, menar psykiatriprofessor Marie Åsberg.

Vi har även mött hemtjänstpersonal som fallit offer för effektivitetsjakten inom omsorgen, där de anställdas raster och arbetsglädje får ge vika för tidmätningar och New Public Management.

Vi på Arbetsförmedlingen har fått se hur personer som blivit utförsäkrade kraftigt har ökat de senaste åren. Antalet personer som gått från sjukskrivning till arbetssökande har sedan 2014 ökat med hela 450 procent. Vi har mött förskollärare där pressen blivit för hård och barngrupperna för stora. Vi har även mött hemtjänstpersonal som fallit offer för effektivitetsjakten inom omsorgen, där de anställdas raster och arbetsglädje får ge vika för tidmätningar och New Public Management.

Lastbilsförare är en annan grupp där bristen är akut. Bristen har eskalerat de senaste åren och bara mellan augusti och februari nästa år behövs hela 3600 lastbilsförare, enligt TYA. Åkerierna får kriga om de få lastbilsförare som av någon anledning går arbetslösa och ordinarie personal får arbeta övertid. Transportbranschen är den bransch, näst efter vård- och omsorg, utbildning och offentlig förvaltning och försvar, där de anställda i störst utsträckning uppger arbetsrelaterade besvär.

En tredjedel av distriktsläkarna har övervägt att lämna yrket på grund av den höga arbetsbelastningen.

Läkarbristen leder i sin tur till stora påfrestningar. En tredjedel av distriktsläkarna har övervägt att lämna yrket på grund av den höga arbetsbelastningen och hela 20 procent av distriktsläkarna har varit sjukskrivna på grund arbetsrelaterad ohälsa.

Bristen på arbetskraft får stora konsekvenser och utvecklingen är allvarlig. Därför behöver kompetensförsörjningen säkras för att garantera de anställdas hälsa. Frågan om en ljusning kan väntas tycks svårbesvarad – men det vi vet är att situationen är ohållbar.

Johan Berg

arbetsförmedlare och arbetsmarknadsdebattör