Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Om Sverige och EU misslyckas med att förhandla fram ett gynnsamt avtal och Storbritannien inför skyddsåtgärder kan det i värsta fall leda till att såväl Storbritanniens som Västsveriges ekonomi försvagas, skriver Jasenko Selimovic (L).

Brexit är ett hot mot Västsverige

Det många före den 23 juni 2016 inte trodde var möjligt blir om drygt ett år, den 29 mars 2019, verklighet. Brexit, Storbritanniens skilsmässa från den Europeiska Unionen, får utan tvekan stor påverkan på övriga medlemsländer, inte minst på Sverige och Göteborg. Nu är det viktigt att försöka minimera skadorna, skriver Jasenko Selimovic (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners för såväl varor som tjänster och brexit för med sig ökade kostnader, krånglar till tullhanteringen och ökar administrationen.

Konsekvenserna blir särskilt kännbara för just Göteborg, som sedan sekler tillbaka haft nära relationer till de brittiska öarna. I dag bor det dessutom cirka 2 000 brittiska medborgare i staden och varje år flyttar hundratals västsvenskar över Nordsjön för att arbeta eller studera. Alla påverkas de av det som nu är på väg att ske.

Göteborgs ekonomi domineras av fordonsindustrin och sjöfarten. Den förra genererar uppemot en halv miljon arbetstillfällen, många av dem i Göteborg och Västsverige. Totalt beräknas fordonsindustrins export vara värd omkring 180 miljarder kronor och en stor del av det ekonomiska utbytet mellan Sverige och Storbritannien kan härledas till export och import med koppling till fordonsbranschen.

Slår hårt mot Göteborg

Den andra är sjöfarten. Göteborgs hamn är Nordens största med mycket omfattande import- och exporttrafik till och från brittiska hamnar. Försämrade förutsättningar för handel och sjöfart till följd av brexit leder otvivelaktigt till negativa konsekvenser för löntagare och företag. Inte minst har Göteborgsrederiet Stena sedan 50 år tillbaka en betydande verksamhet knuten till Storbritannien. Bland annat har man där över 8 000 anställda inom bland annat shipping, off shore-borrning och färjeverksamhet.

Brexit får inte tillåtas riva ned vad generationer av göteborgare och britter gemensamt byggt upp.

Redan före den brittiska folkomröstningen varnade Stena för konsekvenserna av ett ja till brexit. Omflaggning och förflyttning av det 30-talet fartyg som i dag seglar under brittisk flagg kan bli nödvändigt. Givet att merparten av företagets verksamhet i dag är just europeisk är det inte möjligt för Stenas fartyg att verka under något annan än en EU-flagg.

Därför är det i såväl passagerares som leverantörers, producenters och transportörers intresse att brexit inte bygger nya handelsmurar utan ger svenska och andra europeiska företag en tydlig färdplan för hur och när de nya reglerna ska genomföras. Ett utträde medför liknande svårigheter för fordonsindustrin, med dess viktiga marknad i Storbritannien.

Därför är det endast genom transparens och förutsägbarhet som handeln och näringslivet kan ges en rimlig möjlighet att förbereda sig för Storbritanniens och EU:s relation efter brexit.

Viktigt minimera skadorna

Att Storbritannien under förra året var Sveriges sjätte största exportdestination gör att den svenska regeringen har ett stort ansvar för att bidra till att man hittar hållbara lösningar framåt. Den brittiska folkomröstningens resultat måste självfallet respekteras – samtidigt är det i både Storbritanniens och övriga EU-länders intresse att minimera de skador för den europeiska handeln som ett utträde innebär. Storbritannien fortsätter oavsett EU-medlemskap att alltjämt framöver vara en omistlig del av den europeiska gemenskapen.

Särskilt viktigt är detta på många sätt för Göteborg och de människor och företag som verkar här. Om Sverige och EU misslyckas med att förhandla fram ett gynnsamt avtal och Storbritannien inför skyddsåtgärder i enlighet med WTO:s regelverk mot export från Sverige, eller om EU beslutar sig för att använda sig av skyddsinstrument mot Storbritannien på samma sätt som man i dag gör mot andra stora handelspartners som USA och Kina vore det mycket olyckligt. Det kan i värsta fall leda till att såväl Storbritanniens som Västsveriges ekonomi försvagas.

Tillsammans med övriga EU-länder måste Sverige därför göra sitt yttersta för att förhandla fram ett framtida avtal som i så stor omfattning som möjligt påminner om dagens fria rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Brexit får inte tillåtas riva ned vad generationer av göteborgare och britter gemensamt byggt upp.

Jasenko Selimovic (L)

Europaparlamentariker