Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande Göteborg och Marina Johansson (S)
ordförande social resursnämnd och kommunalråd Göteborg.
 Bild: Pontus Lundahl/TT
Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande Göteborg och Marina Johansson (S) ordförande social resursnämnd och kommunalråd Göteborg. Bild: Pontus Lundahl/TT

Bra med gemensamma krafttag mot hedersförtrycket

Utgångspunkten i handlingsplanen mot hedersförtryck måste vara att hedersförtrycket aldrig ska relativiseras. Olagligt är olagligt. Fel är fel. Varje gång, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Marina Johansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Hedersförtryck, 5/11 och 9/11

Det glädjer oss att Maria Nilsson (L) och Kristina Bergman Alme (L) i allt väsentligt delar vår syn på hur hedersförtryck ska förstås och bekämpas. Det är nyttigt med den typen av samförstånd. Att de väljer att kritisera oss i diverse process- och styrningsfrågor känns i det perspektivet både ansträngt och irrelevant. Fokus måste i stället ligga på sakfrågan.

Vad som nu verkligen betyder något är att det i den politiska behandlingen går att få ordning på den nya handlingsplanen mot hedersförtryck. Så långt finns bara ett preliminärt tjänstepersonsutkast. Framöver blir det helt nödvändigt att se till att slutversionen landar rätt.

Utgångspunkten i handlingsplanen måste vara att hedersförtrycket aldrig ska relativiseras. Olagligt är olagligt. Fel är fel. Varje gång.

Utgångspunkten i handlingsplanen måste vara att hedersförtrycket aldrig ska relativiseras. Olagligt är olagligt. Fel är fel. Varje gång. Stadens personal ska agera tydligt och skarpt varhelst de hedersrelaterade problemen dyker upp.

I sin iver att kritisera missar de båda liberalerna det faktum att ett allt bättre arbete mot hedersförtryck håller på att byggas upp. Grundtanken med handlingsplanen var ju att driva den processen vidare ytterligare några steg.

Även om mycket återstår att göra finns det flera saker som rör sig åt rätt håll. Socialtjänsten jobbar alltmer aktivt mot hedersförtryck. Detsamma gäller för förskolan och skolan.

En kartläggning av hedersförtryckets omfattning och karaktär blev precis klar. Där finns analytiska frågetecken, men också nyttig information. Socialtjänsten jobbar alltmer aktivt mot hedersförtryck. Detsamma gäller för förskolan och skolan.

Även om mycket återstår att göra finns det flera saker som rör sig åt rätt håll. Det har skapats en central funktion som samordnare mot hedersförtryck. Social resursförvaltning, där samordnaren är placerad, anordnar utbildningar för stadens personal och ger ett omfattande stöd till de ideella krafter som verkar för att skydda individer och förändra attityder.

Utifrån det menar vi, vilket framgår av den S-budget som antogs av fullmäktige i juni, att ytterligare några förstärkningar behöver göras i det korta perspektivet:

* Vi vill inrätta ett centralt resursteam mot hedersförtryck. Det ska kunna göra konkreta, operativa insatser där det behövs samt vara ett stöd för socialtjänst, skolor och andra verksamheter.

* Vi vill utvidga samordningsfunktionen med hjälp av ytterligare resurser. Det finns mycket att vinna på att koordinera bättre.

* Vi vill strama upp reglerna för föreningsbidrag. Föreningar som kommer i kontakt med fenomenet ska ta avstånd och inleda en dialog med samordnaren om hur de aktuella problemen ska hanteras.

I det lägre perspektivet behöver en rad åtgärder med största sannolikhet läggas till.

Vi hoppas framöver på ett konstruktivt samarbete med Nilsson och Bergman Alme kring allt detta. För att verkligen kunna pressa tillbaka hedersförtrycket krävs gemensamma krafttag.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande Göteborg

Marina Johansson (S)

ordförande social resursnämnd och kommunalråd