Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Utsläppstrenden är inte sjunkande och vi kan inte räkna med att uppnå målet. Frågan om att snabbt bygga ut fossilfri energiproduktion är alltså avgörande för att nå Göteborgs klimatmål, skriver Gunnar Isaksson, Hugo Norell och Kerstin Hamberger.

Bråttom att ställa om till fossilfritt

Vänsterpartiet är för att bygga ut solelen i Göteborg, men hur ställer sig övriga partier till en snabb utbyggnad av solenergi? Det är väldigt bråttom med en omställning om vi ska nå stadens klimatmål, skriver bland andra Gunnar Isaksson, Klimasamling.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Solceller, 12 & 21/8

I vår debattartikel 12/8 efterlyste vi en snabbare utbyggnad av solel i Göteborg. Nu har vi fått svar från en representant för Vänsterpartiet. Ellinor Karlsson (V) sitter i styrelsen för Göteborg Energi och hon skriver att de rödgröna i Göteborg utreder möjligheterna att bygga solcellsparker i Göteborg med finansiering från bland annat gröna obligationer och andelsköp. Hon skriver också att Vänsterpartiet har föreslagit att riksdagens budget ska skilja på långsiktiga investeringar och löpande verksamhet och på så sätt få bort ett av hindren för förnybara investeringar.

Nu frågar vi övriga partier: Vilka förslag lägger ni för en snabb utbyggnad av solenergi? Och vilka övriga förslag har ni för att underlätta investeringar i fossilfri energiproduktion?

I vår artikel skrev vi också att Ryaverkets produktion av el och värme från fossilgas måste minska och siffrorna vi använde kom från Ryaverkets egen hemsida. Ellinor Karlsson skriver att siffrorna är för höga och vi hoppas förstås att hon har rätt. Men om det ska vara möjligt att diskutera energiproduktionen måste man kunna använda siffrorna på bolagets hemsida. Kommer man att kunna göra det i framtiden?

Svårt nå klimatmål

På Göteborgs stads hemsida kan man läsa om stadens klimatmål. Målet är "2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser." Där finns också ett svar på om vi uppnår målet och svaret är: "Vi bedömer att målet kommer att bli mycket svårt att nå även om ytterligare åtgärder sätts in. Trenden är neutral."

Utsläppstrenden är alltså inte sjunkande och vi kan inte räkna med att uppnå målet. Frågan om att snabbt bygga ut fossilfri energiproduktion är alltså avgörande för att nå Göteborgs klimatmål, så många göteborgare är nog intresserade av vilka förslag de politiska partiernas har om det.

Gunnar Isaksson

Hugo Norell

Kerstin Hamberger

aktiva i Klimatsamling