Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Boverket förordar att kontrollen för att regler och krav efterföljs lämnas över till byggbolag och byggindustrin. Boverket vill alltså att de som ska granskas också ska vara granskarna, skriver debattören. Bild: Adam Ihse
Boverket förordar att kontrollen för att regler och krav efterföljs lämnas över till byggbolag och byggindustrin. Boverket vill alltså att de som ska granskas också ska vara granskarna, skriver debattören. Bild: Adam Ihse

Boverkets nya regler strider mot svenska rättsprinciper

Boverkets förslag om nya regler i byggbranschen innebär att kontrollen för att regler och krav efterföljs lämnas över till byggbolag och byggindustrin. Förslaget har flera brister och bygger på ogrundade påståenden om vad de boende efterfrågar, skriver Ola Nylander, professor i arkitektur

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Tänk tanken att en myndighetsperson eller politiker föreslår att Astra och andra läkemedelstillverkare själva ska få avgöra om deras mediciner är säkra för användarna. Många skulle tycka det är befängt och fånigt. Alla vet att prövade mediciner är farliga och folk kan fara illa och till och med dö. Det vore ett politiskt självmål.

Det är därför svårt att förstå meningen i det förslag som Boverket, myndigheten som ansvarar för frågor om byggd miljö, fysisk planering, byggande, och boende, nu föreslår om förenklade byggregler. Boverket förordar att kontrollen för att regler och krav efterföljs lämnas över till byggbolag och byggindustrin. Boverket vill alltså att de som ska granskas också ska vara granskarna.

Tydlig maktförskjutning

Det är en maktförskjutning som strider mot svenska rättsprinciper och saknar motstycke i andra regelsystem. Ingen skulle komma på tanken att föra det inom läkemedelsindustrin, som beskrevs ovan. Regler och krav måste vara ett statligt ansvar, även i byggsektorn.

Vi, Centrum för boendets arkitekter, menar att Boverket gör en bristfällig analys om konsekvenserna för det som måste ses som regelverkets huvuduppgift: att säkerställa och värna kvaliteten i de nya bostäder som byggs, ur ett boendeperspektiv. Boverkets förslagstext präglas i stället av svepande och ogrundade påståenden om vad de boende efterfrågar.

Det är fel av Boverket att möta kraven på billigare bostäder genom att föreslå minskade ytor i nya bostäder.

Från branschaktörerna finns en ständig önskan om ett förenklat regelverk med färre krav, och en möjlighet att bygga ytmässigt mindre lägenheter, men det finns ingen forskning eller annan kunskap som styrker att detta är vad de boende efterfrågar, eller att det bidrar till bättre bostäder. Det är fel av Boverket att möta kraven på billigare bostäder genom att föreslå minskade ytor i nya bostäder.

Vi uppmanar Boverket att tänka om och i stället utveckla regelverket.

Ansvaret för kontroll av byggregler och normer måste vara ett myndighetsansvar Det får inte överlåtas på branschaktörer

Boendeperspektivet stärks i den fortsatta översynen av byggreglerna

Kunskapsbaserad utredning

Det finns en slentrianmässig och onyanserad diskussion om att dagens regler förhindrar kreativitet och innovation. Vi efterlyser i stället en gedigen och kunskapsbaserad utredning om de materiella kraven på en god bostad, där hållbarhet och framförallt boendeperspektivet tas på allvar. Boverket öppnar upp för regeländringar som möjliggör vardagsrum på nio kvadratmeter, sovrum på drygt fyra kvadratmeter, kök utan dagsljus och slopade lägenhetsförråd.

Finns det något skäl till att de nya bostäder som byggs under 2020-talet ska bli sämre än de bostäder som byggts under 2010-talet?

Ola Nylander, professor i arkitektur