Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
En av flera viktiga åtgärder för att fler bostäder byggs som människor har råd att bo i är att återskapa en allmännytta som är värd namnet, skriver Ronny Bengtsson och Pedram Kouchakpour, Hyresgästföreningen. Bild: Jari Välitalo

Bostadspolitiken kan inte lämnas åt marknaden

Ska det grundläggande kravet på alla människors rätt till ett hem kunna uppfyllas behöver vi en bostadspolitik som sätter människan i främsta rummet. Ansvaret för detta kan definitivt inte överlämnas till marknaden, skriver Ronny Bengtsson och Pedram Kouchakpour, Hyresgästföreningen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Människor behöver ett hem för att livet ska fungera. Hemmet är mer än en bostad med tak över huvudet, fyra väggar och en dörr att låsa efter sig. Hemmet är platsen där vi återhämtar oss, äter, läser läxor, vårdar relationer och gör upp planer för framtiden. Ett hem är alltså inte en vara vilken som helst. Att ha ett hem är en mänsklig rättighet. Det säger både FN och svensk grundlag. Den första fråga vi bör ställa oss är: Hur ska Sverige kunna leva upp till grundläggande krav på alla människors rätt till ett hem?

I dag ser vi en situation där allt fler har svårt att få tag på en bostad till rimlig kostnad. Det som byggs är alldeles för dyrt, samtidigt tvingas många lämna sina hem efter dyra renoveringar.

Svaret på frågan hur Sverige ska leva upp till kravet om bostäder för alla är inte att vi lämnar ifrån oss mer av ansvaret till marknaden. I stället behövs en bostadspolitik som sätter människan i främsta rummet.

243 av 290 kommuner har underskott på bostäder. Orsaken till bristen ligger i byggandet. Sverige har vuxit men antalet producerade bostäder har helt enkelt inte hängt med.

Har testats tidigare

En del menar på fullt allvar att en övergång till marknadshyror skulle lösa problemet. I stället för att hyresvärdar och hyresgäster förhandlar hyran, så skulle värden sätta hyran själv. Det har testats tidigare och visat sig vara en återvändsgränd. Vi skall inte göra om gamla misstag. En av flera viktiga åtgärder är att återskapa en allmännytta som är värd namnet. Den diskussionen kommer Hyresgästföreningen att ta med beslutsfattare och andra aktörer under kommande period.

Marknadshyror har testats tidigare och visat sig vara en återvändsgränd. Vi skall inte göra om gamla misstag

Konsultföretaget Ramböll har visat att hyrorna i Göteborg ökar med mellan 32–50 procent om marknadshyror införs. Det skulle vara förödande. Vi vet att om hyran höjs med 50 procent riskerar vart tredje hushåll i Göteborg att behöva flytta. Vid en höjning med ”bara” fem procent får mer än var tionde hyresgäst svårt att klara hyran. Besittningsrätten skulle urholkas och många tvingas gå från sina hem. Samhällets kostnader skulle öka, eftersom allt fler blir beroende av stöd för att ha råd med hyran.

Om marknadshyra införs blir det alltså skattebetalarna som får bära kostnaderna för fastighetsbolagens ökade vinster.

Finns bara en lösning

Faktum är att det bara finns en lösning på bostadsbristen och det är att låta behovet och inte marknaden styra. Det behöver byggas bostäder människor har råd med. Byggtakten har på senare år ökat, men det har inte täckt behovet.

För att producera billigare bostäder behöver ett antal saker hända.

• I dag gynnar skattepolitiken främst det ägda boendet genom subventioner och avdrag. Det är en orättvisa som behöver jämnas ut.

• Ska bostadsbristen angripas så behöver vi ett brett statligt investeringsstöd.

• Kommunpolitiker måste ta kommandot över bostadsfrågan och använda de verktyg som finns. Hit hör bland annat markpolitiken och de allmännyttiga bostadsbolagen.

• Konkurrensen inom byggbranschen måste öka. Kommunala byggföretag borde därför vara självklart som ett led i kommunens bostadsförsörjningsansvar.

• Allmännyttan behöver återta sin ställning som bostadsförsörjare i kommunerna.

• Kommunerna behöver låta de allmännyttiga bolagen använda sitt starka kapital specifikt, till att låna pengar för att bygga nytt, i stället för att ombilda eller sälja de bestånd de har.

Men viktigast av allt är den förflyttning som krävs av våra politiker. Bostadspolitiken är inte en fråga som kan lämnas åt marknaden. Vi har sett försök att låta flera aktörer visa att det går att bygga billigt till rimliga hyresnivåer i exempelvis Frihamnen. Ett bra initiativ även om det finns utmaningar i projektet.

Sverige har byggt bort bostadsbristen tidigare när staten tagit över ansvaret, och vi kan göra det igen. Där många redan i dag har svårt att betala hyran kan lösningen inte heta marknadshyra. FN och svensk grundlag ställer krav på politiker som prioriterar en bostadspolitik för alla. Var är ni?

Ronny Bengtsson

vice ordförande Hyresgästföreningen region västra Sverige

Pedram Kouchakpour

regionchef Hyresgästföreningen region västra Sverige