Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bostadsmarknaden behöver fungera

SSU hävdar att unga vuxna får det allt svårare att få en fot in i bostadsmarknaden. Ändå väljer man att avvisa de viktigaste lösningarna och skylla på marknadskrafter som inte ens existerar, skriver Simon Palme och Naod Habtemichael, Centerstudenter.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ungas bostadsbrist, 5/6

Centerstudenter instämmer i debattörernas utgångspunkt att bostadssituationen är ohållbar, i synnerhet för de 47 000 unga vuxna i Göteborgsområdet. Bostadsbristen slår både mot studenten som tvingas tacka nej till en studieplats och den unga föräldern som alltid tvingas hämta sitt barn sist på grund av långa pendlingstider. Dagens situation är inte hållbar och måste förändras.

Socialdemokraterna i Göteborg, som varit med och styrt staden i över 20 år, bär samtidigt ett stort ansvar för den låga byggtakten i staden. Visserligen har byggtakten ökat det senaste året, men det byggs fortfarande alldeles för lite av det som efterfrågas. Enligt statistik från Fastighetskontoret i Göteborg har endast 720 studentbostäder byggts de senaste åtta åren samtidigt som endast 314 hyresrätter blev klara för inflyttning ifjol.

Missförstår marknaden

Däremot verkar SSU:s motstånd mot marknaden bygga på missförstånd. I sin artikel påstår debattörerna att dagens bostadsbrist beror på marknadskrafter. I själva verket är det precis tvärtom. Bostadsmarknaden är alldeles för lite av just en fungerande marknad.

Om SSU verkligen vill förbättra situationen på bostadsmarknaden borde de förespråka marknadshyror. Marknadshyror skulle innebära att vi bättre utnyttjar det befintliga beståndet av bostäder så att fler nyanlända, unga och inte minst studenter kan få någonstans att bo. Unga som har låga krav kan tänka sig att dela lägenhet och därmed få en lägenhet i stället för att, som i dag, stå utanför. Om bostadsbristen ska få ett slut behöver vi mindre regleringar, mer byggbar mark och mer rörlighet på bostadsmarknaden.

För hårt reglerad

Behovet av mer rörlighet på bostadsmarknaden framgår även av Finanspolitiska rådets årliga rapport som släpptes häromveckan. I rapporten pekar de på forskning som visar att hushåll är mindre rörliga ju hårdare hyresmarknaden är reglerad, och att arbetslösa mer sällan finner jobb på annan ort ju hårdare reglerad deras egen hyresmarknad är.

Vi befinner oss mitt i en brinnande högkonjunktur. Det är nu den före detta SSU-medlemmen tillika Sveriges finansminister Magdalena Andersson borde göra allt i sin makt för att göra det mer lönsamt att bygga hyresrätter. Förr eller senare kommer rådande högkonjunktur att mattas av och då är det alldeles för sent att börja reformera en bostadsmarknad som inte är en fungerande marknad.

Simon Palme

förbundsordförande Centerstudenter

Naod Habtemichael

ordförande Centerstudenter Göteborg