Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bostadskrisen kräver ett flyktingstopp

Bostadsbristen i Göteborg är ett faktum. Bland annat på grund av en misslyckad migrationspolitik som nu resulterat i att mottagandet av flyktingar inte längre är hållbart. Ett flyktingstopp till Göteborg krävs för att komma till rätta med situationen, skriver Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Bostadssituationen i Göteborg är i kris. Enligt stadens egna uppskattningar saknas uppemot 20 000 bostäder och cirka 30 000 personer står i dag utan fast bostad i Göteborg. Många unga människor bor i tidsbegränsade andrahands- eller ibland till och med tredjehandskontrakt. I våra ytterområden är trångboddhet och svarta hyreskontrakt alldeles för vanligt och skuggsamhället växer.

Situationen är dels resultatet av ett konsekvent för litet bostadsbyggande från den socialdemokratiska ledningen som suttit vid makten sedan 1994. Dels en misslyckad migrationspolitik där Göteborg tillsammans med övriga storstäder har fått ta emot allt för många nyanlända flyktingar som sedan inte lyckats etablera sig i det svenska samhället. Göteborg har under lång tid tagit ett stort ansvar för den generösa migrationspolitiken men vi har nu nått ett läge där mottagandet inte längre är hållbart.

Med nuvarande lagstiftning kommer det ta tid innan bostadsbristen har byggts bort

I dag är läget på bostadsmarknaden så allvarligt att många inte ens klarar av att hantera en vanlig skilsmässa utan att bli bostadslösa. Företag beskriver hur de har svårt att rekrytera personal från andra delar av Sverige eller utlandet eftersom det inte finns bostäder för dem som vill flytta hit. I våra ytterområden har parallella samhällen utvecklats där kriminella tjänar stora pengar på svarta hyreskontrakt. Flera tusen människor bor i dag förmodligen illegalt i Göteborg.

För att komma till rätta med situationen krävs en rad insatser och beslut:

Den mest akuta åtgärden är att införa ett flykting-stopp till Göteborg och driva på för att den så kallade EBO-lagstiftningen, som innebär att asylsökande kan bosätta sig var de vill i landet avvecklas tillsammans med Bosättningslagen som tvingar kommuner att ta emot flyktingar. Staten kan inte först föra en ansvarslös migrationspolitik och sedan fösa över ansvaret på kommunerna. I stället vill vi införa ett nationellt kvotflyktingsystem som bygger på kommunernas mottagningsförmåga. Parallellt med det behöver vi i Göteborg sätta in aktiva åtgärder för att komma till rätta med problemet med svarta hyreskontrakt för att röja upp i trångboddheten och i de illegala hyreskontrakten. Många av svarthyreskontrakten finns i kommunala bostadsbolag och finansieras med skattepengar i form av försörjningstöd – detta är fullkomligt orimligt.

Samtidigt måste arbetet med att öka bostadsbyggandet komma igång. För att klara bostadsbristen behöver byggtakten fördubblas. Vi moderater har under den senaste mandatperioden presenterat flertalet åtgärder för att förbättra processen för byggande i Göteborg. Bland annat har vi föreslagit att byggaktörerna ska kunna göra en större del av planeringsarbetet själva – så kallad byggherredriven planprocess.

Ett annat område där det finns förbättringspotential i Göteborg är att öka konkurrensen genom att släppa fram mer mark, minska de kommunala särkraven och arbeta med standardhusmodeller för att minska kostnaderna.

Tyvärr har de flesta av våra förslag mötts med ett njuggt intresse från Socialdemokraterna och de rödgröna partierna. De har lagt mer tid och energi de senaste fyra åren på att hitta argument mot våra förslag än att själva försöka hitta lösningar på bostadsbristen. Priset får alla som står i bostadskö, bor i andrahand eller med svarta hyreskontrakt betala.

Arbeta med bostäder som redan finns

Med nuvarande lagstiftning kommer det ta tid innan bostadsbristen har byggts bort. Därför måste vi också arbeta med de bostäder som finns i dag. Vi vill att de kommunala bostadsbolagen i Göteborg framförallt ska fokusera på att erbjuda bostäder till personer som har en stabil fast inkomst, men som saknar eget fast boende. På det sättet kan fler unga människor bo kvar i Göteborg efter studierna eller flytta hit för drömjobbet. Det skapar ökad trygghet hos människor som håller på att etablera sig i vuxenlivet eller som snabbt får ändrade familjeförhållanden. Men det skapar också ökade möjligheter för företag i Göteborg att rekrytera och behålla kompetens.

Göteborg har inte råd med fyra år till av rödgrönt styre och havererad bostadspolitik.

Hampus Magnusson (M)

oppositionsråd

Axel Josefson (M)

oppositionsråd