Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Den hyresutveckling som Hyresgästföreningen räknat fram är irrelevant eftersom fri hyressättning i nyproduktion inte påverkar befintliga hyror, skriver debattören. Bild: Privat, Robin Aron
Den hyresutveckling som Hyresgästföreningen räknat fram är irrelevant eftersom fri hyressättning i nyproduktion inte påverkar befintliga hyror, skriver debattören. Bild: Privat, Robin Aron

Bostadskonsumenterna vinner på marknadshyror

Fri hyressättning i nyproduktion innebär att hyran sätts i direkt förhandling mellan hyresgästen och fastighetsägaren. Det kommer att leda till mer konsumentmakt, på bekostnad av inflytandet för partsorganisationer som Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, skriver Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

24/3 Vem vinner på marknadshyror?

Hyresgästföreningen vilseleder hyresgäster med skrämsel om ”chockhöjda hyror”, som om det fanns förslag om att bruksvärdessystemet eller besittningsskyddet skulle slopas. Ett starkt besittningsskydd är nödvändigt för att boendeformens attraktivitet ska hållas intakt. En översyn av hyressättningen krävs för att hyresrätten också fortsatt ska vara en konkurrenskraftig boendeform.

Den hyresutveckling som Hyresgästföreningen räknat fram för olika delar av Göteborg är irrelevant eftersom fri hyressättning i nyproduktion inte påverkar befintliga hyror. Mycket indikerar att hyresnivån för nya hyresrätter i direkt förhandling med hyresgästen, det som Hyresgästföreningen kallar marknadshyra, inte kommer att bli högre än vid gällande hyressättning.

Fri hyressättning i nyproduktion kommer att öppna möjligheten att utveckla ett mer varierat utbud av hyresrätter, som bättre möter bredden av bostadskonsumenternas behov och efterfrågan. Från enkla hyresrätter med lägre hyror till exklusiva sådana. Bostadsbyggandet kan öka med fler men också rätt bostäder.

Hyresgästföreningen kommer att förlora förhandlingsersättningen när fri hyressättning införs på nya hyresrätter. Av allt att döma räds organisationen även att förlora makt och intäkter i hyresförhandlingar för det befintliga beståndet.

Politiskt motiverat

Januariavtalet har villkorat fri hyressättning i nyproduktion för att Socialdemokraterna ska inneha regeringsmakten. Centerpartiet och Liberalerna har också krävt att bostadskonsumenternas värderingar tydligare ska speglas i hyror inom det befintliga beståndet.

Den statliga utredningen Hyreskommissionen ska till sommaren ge svar på hur lägesfaktorn och lägenheters kvalitet bättre kan beaktas. Det går inte att blunda för att dagens hyressättning skapar problem. Bostadsbristen och den låga rörligheten på marknaden måste adresseras. De bostäder som finns behöver nyttjas på ett mer effektivt sätt.

Hyresrätten är en viktig boendeform för många göteborgare. Hälften av alla bostäder i Göteborg är hyresrätter. Det hyrda boendet är den enskilt vanligaste upplåtelseformen genom livets alla skeden men allra tydligast för dem som ska etablera sig på bostadsmarknaden.

I skuggan av bostadsbristen skapas en marknad för otillåten andrahandsuthyrning, med ockerhyror och andra missbruk av hyresrätten.

I skuggan av bostadsbristen skapas en marknad för otillåten andrahandsuthyrning, med ockerhyror och andra missbruk av hyresrätten. Det är ofta bostadsmarknadens mest utsatta som i brist på alternativ bor under oriktiga hyresförhållanden.

Vinnarna på en bättre fungerande hyresmarknad är alla dem som får tillgång till ett tryggt boende.

Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna i Göteborg