Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bostadsbristen vårt värsta gissel

Hyresgästföreningen vill skrämma sina medlemmar med felaktigheter och överdrifter. De tar heller inget ansvar för den avgörande frågan, hur vi ska få fram fler bostäder till rimliga hyror och få fart på bostadsbyggandet, skriver Ola Johansson (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Marknadshyror, 13/7

Att det råder bostadsbrist i 243 av 290 kommuner beror på tre saker: Det har byggts alldeles för lite under allt för lång tid, de senaste åren har vi haft en större befolkningsökning än väntat och bostadsbrist har blivit vanligare i små kommuner och vi har en illa fungerande bostadsmarknad, som präglas av låg rörlighet och svaga drivkrafter att bygga.

Detta är inget som berörs alls av Hyresrättsföreningens Kristoffer Lundberg. I stället ägnas fokus åt att skrämma läsarna med följderna av marknadshyror, som om det var något som stod inför dörren och är den omedelbara följden av ett maktskifte efter valet. Den största faran är bostadsbristen som råder i Göteborg till följd av att det byggts för lite, och att den nuvarande regeringen misslyckats med sin bostadspolitik.

Hyresgästföreningen vill skrämma sina medlemmar med felaktigheter och överdrifter

Det är för att vi ser behovet av reformer på bostadsmarknaden som vi föreslår att den nuvarande regleringen av hyressättningen förändras och att bostadsbeskattningen ses över. Allt detta som en del av den breda bostadspolitiska överenskommelse alla partier vill se efter valet.

Bristen på byggbar mark kan åtgärdas genom att lätta på tillämpningen av skydd och regelkrav så att mer mark blir tillgänglig att bygga på, främst handlar det om riksintressen och bullerriktvärden. Regelverket som omgärdar planprocesser, bygglov och överklaganden behöver förenklas ytterligare.

Bestämma hyror själva

Centerpartiet menar att en möjlighet för hyresvärdar och hyresgäster att vid nyproduktion själva komma överens om hyresnivåerna borde införas, samt att parterna själva är kapabla att finna en förhandlingsmodell som ger utrymme för hyreshöjningar som stegvis anpassas till bostadens faktiska värde. Detta kommer leda till såväl högre som lägre hyror, till att fler hyresrätter byggs så bostadsköerna försvinner, och den omfattande svarthandeln med andrahandskontrakt upphör.

Rapporten det hänvisas till utgår felaktigt från att något parti verkligen vill införa marknadshyror. Vidare menar man att kostnaderna för hyresrätter skulle följa bostadsrättsprisernas utveckling på den aktuella marknaden och leda till chockhöjda hyror. Fel igen, eftersom en friare hyressättning påtagligt skulle öka tillgången på samtliga upplåtelseformer.

Hyresgästföreningen vill skrämma sina medlemmar med felaktigheter och överdrifter. De tar heller inget ansvar för den avgörande frågan, hur vi ska få fram fler bostäder till rimliga hyror och få fart på bostadsbyggandet.

Ola Johansson (C)

riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson