Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bostäder byggs bäst i dialog med medborgarna

För att få fart på bostadsbyggandet måste dialogen med medborgarna inledas långt innan arkitekten sätter pennan mot pappret. Först då blir processen effektiv och engagerande för alla inblandade. Det visar vårt byggprojekt i Järfälla, skriver Håkan Berg, HSB, och Claes Thunblad (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kommunernas planprocesser har länge varit stöpta i samma form och byggare, planerare och arkitekter agerar därefter. Först när planen är så gott som klar får invånarna komma till tals enligt samrådets regelrätta förfarande.

Sverige behöver bygga 700 000 nya bostäder till år 2025 (Boverkets mål). Bara Göteborg behöver bygga minst 35 000, baserat på befolkningsmängden.

Men för att nå målen om nya bostäder så måste Sveriges kommuner tänka helt nytt kring medborgardialog. Makten ska inte ligga i att protestera mot ett redan färdigtuggat förslag. Dialogen måste inledas långt innan arkitekten sätter pennan mot pappret. Ta gärna vårt dialogprojekt Kalejdohill i Järfälla kommun som exempel, de tidiga resultaten har kickat igång ett engagemang vi inte trodde var möjligt.

Utmanar byggplatsen

Idén till Kalejdohill kom i samband med en direktmarkanvisning mellan Järfälla och HSB Norra Storstockholm om 600 – 800 bostäder i centrala Jakobsberg. I samband med markanvisningen åtog sig byggarna att investera i, och driva Kalejdohill under två år. Kalejdohill finansieras och drivs just nu av HSB tillsammans med Einar Mattsson och Veidekke Bostad.

I projektet är vi närvarande, ställer frågor, genomför aktiviteter och uppför installationer på Kvarnbacken. Designers, konstnärer och arkitekter bjuds löpande in för att på olika sätt utmana platsen, pröva den, ge oss nya perspektiv och för att hitta idéer och angreppssätt som är långsiktigt hållbara.

När Järfälla genomfört traditionella samråd och informationsmöten har i snitt 47 medborgare deltagit under år 2016. Kalejdohill har under ett år av medborgardialog samlat in 500 svar på frågor om området och hur man vill bo. 1 500 invånare har besökt Kvarnbacken under sommaraktiviteterna. Genom installationer, och konstprojekt lockar vi allt fler att besöka, uppleva och tycka till om platsen. Allt detta görs innan arkitekter och planerare tar fram konkreta förslag på bebyggelse.

Gör platsen relevant

Vi som byggbolag är experter på byggande, som arkitekter är vi experter på att rita hus och som kommun experter på invånarnas behov. Men det är invånarna som är experter på att leva och att bo. Vi ser en stor potential i att ta tillvara den kompetensen. Begreppet vi jobbar med kallar vi pre-housing, som handlar om att ”sätta platsen på kartan” och göra den relevant för såväl invånare som olika professioner inom stadsbyggnad.

Denna tidiga investering i att skapa engagemang betalar sig på lång sikt. Kommande byggprojekt etableras, marknadsförs och integreras i sin omgivning tillsammans med invånarna. Därför får vi nya insikter om vad invånarna prioriterar och därmed möjlighet att fördjupa frågeställningarna i den formella planprocessen som initieras parallellt.

Invånarna är kanske de största vinnarna. De bjuds in att engagera sig i platsen på flera olika sätt. Skolelever har formgivit belysning på Kvarnbacken som sedan producerats professionellt, entréer till området har röstats fram ur över 300 förslag, 53 ungdomar fick som sommarjobb att skapa en festival på Kvarnbacken. Vi som byggare, arkitekter och politiker lär känna Järfällaborna samtidigt som de lär känna platsen på nytt. När vi senare presenterar planer som formats av de dialoger som Kalejdohill genererat så upplever invånarna förhoppningsvis inte att deras makt ligger i eventuella överklaganden, utan i samtalen mellan kommun, medborgare och byggare.

Krävs nytänkande

Om vi ska nå målet om 700 000 nya bostäder som Boverket satt upp, krävs nytänkande, ökat ansvar men kanske framför allt mod och engagemang från både kommuner och byggbolag. Invånarna tar gärna sitt ansvar om vi hjälps åt med verktygen – det är vår erfarenhet så här långt i Kalejdohill. Vi är inte klara, men angreppssättet ger mersmak.

Håkan Berg

styrelseordförande Kalejdohill, vd HSB Norra Stor-Stockholm

Claes Thunblad (S)

kommunstyrelsens ordförande Järfälla

Mia Lundström

projektledare Kalejdohill

Mårten Leringe

arkitekt och vd för CF Møller