Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Marina Johansson  (S), gruppledare, social resursnämnd Göteborg.
Marina Johansson (S), gruppledare, social resursnämnd Göteborg.

Borgerliga budgeten en social katastrof

På område efter område försöker nu den svaga borgerliga minoriteten under Axel Josefsons (M) ledning att montera ned Göteborgs framgångsrika jämlikhetsarbete, skriver Marina Johansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I social resursnämnd innebär den borgerliga budgeten att hela finansieringen av Jämlikt Göteborg skärs bort. Ett av många ogenomtänkta besparingsförslag är att lägga ned den uppskattade seniorlägerverksamheten, som betyder så mycket för äldres hälsa. Den nya inriktningen för social resursnämnd är inget mindre än en social katastrof. Vi socialdemokrater lägger därför nu en rad skarpa förslag för att så långt som möjligt motverka den borgerliga ojämlikhetspolitiken.

Vi socialdemokrater vill ersätta hela borgarnas mål- och inriktningsdokument för att tydliggöra vilken politik som i realiteten ska styra social resursnämnd. Vi vill också ändra centrala stycken i budgettexten. Utöver det vill vi socialdemokrater också rädda seniorlägerverksamheten.

Genom seniorlägren så har hundratals äldre fått nya vänner och ett socialt sammanhang. Det är samtidigt en ytterst kostnadseffektiv verksamhet ur alla aspekter.

Seniorläger är en otroligt uppskattad verksamhet som gör det möjligt för ensamma äldre att träffa nya bekanta och knyta sociala kontakter. Ensamhet är en väldigt stor psykosocial riskfaktor för äldre och ett stort folkhälsoproblem. Genom seniorlägren så har hundratals äldre fått nya vänner och ett socialt sammanhang. Det är samtidigt en ytterst kostnadseffektiv verksamhet ur alla aspekter. Det krävs inte mycket personal och lokalerna som används skulle annars stått oanvända.

Att fortsätta med seniorlägren är smart politik för ökad jämlikhet. Det är dessutom en viktig åtgärd för att öka tryggheten för de äldre. Vi vet att äldre ofta är mer otrygga. Att bryta ofrivillig ensamhet och isolering är ett bra sätt att bidra till ökad trygghet och självständighet för en utsatt grupp.

Hedersförtrycket är ett akut hot mot vår demokrati och människors liv och hälsa. Därför måste kampen mot hedersförtrycket fortsätta att vara högt prioriterat.

Vi vill också förstärka samordningsfunktionen mot hedersförtryck. Därför föreslår vi ett ökat anslag till samordnaren för att kunna anställa mer personal. Hedersförtrycket är ett akut hot mot vår demokrati och människors liv och hälsa. Därför måste kampen mot hedersförtrycket fortsätta att vara högt prioriterat.

Vi socialdemokrater har de senaste åren drivit igenom flera stora satsningar mot hedersförtrycket, där inrättandet av en samordnare mot hedersförtryck var ett viktigt steg. I vårt eget budgetförslag så var ett centralt uppdrag just att stärka samordningsfunktionen mot hedersförtryck. Vi kommer att fortsätta kämpa för det även i opposition. Därför lägger vi nu detta skarpa förslag.

Axel Josefson (M) och hans kollegor i de borgerliga partierna var uppenbarligen helt oförberedda på att styra Göteborg.

Som nämnd är vi skyldiga att utgå från de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige lagt fast, vilket tyvärr gör att många viktiga verksamheter kommer att drabbas hårt av borgerliga nedskärningar. När det gäller den politiska inriktningen på verksamheten så är läget dock annorlunda.

Axel Josefson och hans kollegor i de borgerliga partierna var uppenbarligen helt oförberedda på att styra Göteborg. I deras förslag till budget finns inga konkreta mål för stadens verksamhet formulerade. I stället har de valt att outsourca detta helt grundläggande demokratiområde till stadens tjänstemän. Det gör att staden för närvarande står utan tydliga mål för sin verksamhet.

Socialdemokraterna kommer fortsätta driva på för ökad jämlikhet mot de borgerliga nedskärningarna.

Socialdemokraterna är det största partiet i Göteborg. Det är ett stort ansvar. Göteborgarna har all anledning att förvänta sig att vi arbetar hårt och intensivt för att få så stort genomslag som möjligt för vår politik.

Det borgerliga styret å sin sida är historiskt svagt, oförberett och handlingsförlamat. Det finns alltså stora möjligheter att få stopp på den borgerliga ojämlikhetspolitiken och i stället driva på det framgångsrika jämlikhetsarbete som vi byggt upp under senare år här i staden.

'Ett viktigt steg på den vägen tar vi nu i social resursnämnd. Även om den borgerliga minoriteten har lyckats få igenom en rad ekonomiska nedskärningar av stadens sociala insatser så ska det ändå tydligt framgå för alla att de inte styr över verksamhetens mål- och inriktning.

Socialdemokraterna kommer fortsätta driva på för ökad jämlikhet mot de borgerliga nedskärningarna.

Marina Johansson (S)

gruppledare

social resursnämnd Göteborg