Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det borgerliga minoritetsstyrets angrepp på Göteborgs framgångsrika jämlikhetsarbete kommer att drabba hela staden hårt, men särskilt de utsatta områden som är i störst behov av dessa insatser, skriver bland andra Ann-Sofie Hermansson (S).
Det borgerliga minoritetsstyrets angrepp på Göteborgs framgångsrika jämlikhetsarbete kommer att drabba hela staden hårt, men särskilt de utsatta områden som är i störst behov av dessa insatser, skriver bland andra Ann-Sofie Hermansson (S).

Borgerlig politik spär på föreningsdöden

De positiva effekterna av ett stort och välmående föreningsliv är ovärderliga. Detta är särskilt viktigt i utsatta områden. Därför är det väldigt oroande att det svaga borgerliga minoritetsstyret nu vill nedprioritera föreningslivet i de utsatta delarna av staden. Det kommer vi aldrig att acceptera, skriver bland andra Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg har länge haft ett levande och rikt föreningsliv. Inte minst idrottsrörelsen har varit en stark och viktig kraft över hela staden. Detta är en omistlig del av stadens identitet som måste värnas. Men under senare år har utvecklingen varit oroande. Medan föreningslivet i de mer välbärgade delarna av staden mår bra har läget försämrats snabbt i vissa utsatta områden. Där breder ”föreningsdöden” ut sig. Eldsjälarna blir äldre och färre, det sociala nätet tunnare och svagare. Därför gick vi socialdemokrater till val på att förbättra stödet för det ideella föreningslivet, särskilt där situationen nu är som svårast.

Vi vill se satsningar på bred front. Vad vi i ett samlat paket föreslagit är bland annat att göra stora investeringar i en upprustning av platser för spontanidrott, med extra fokus på utsatta områden, att starta ytterligare en föreningspool i nordöstra Göteborg för att stötta föreningarna med bland annat administration, att införa ett system för arvodering av unga ledare i åldern 15-25 år, att ge föreningslivet ökad tillgång till skolor och andra kommunala lokaler under kvällstid, att tillsammans med föreningarna utveckla konceptet idrottsfritids där barn och unga får prova på olika idrotter, att skapa ”en väg in” för hjälp och stöd i föreningarnas kontakter med Göteborgs stad samt att utreda hur föreningskonsulter kan koordinera sitt samarbete bättre.

Målet för åtgärderna bör vara föreningsaktiviteten i de områden där den nu är som lägst ska fördubblas över de kommande sju åren.

Gynnar hela staden

Allt detta vill vi kombinera med många andra riktade insatser för att öka jämlikheten och förbättra livsvillkoren för alla göteborgare. Att satsa stort på utsatta områden är nämligen något som kommer hela staden till del. Alla vinner på minskade klyftor och segregation. Forskningen är entydig: en mer jämlik stad är en rikare, friskare och lyckligare stad. Att inte satsa på ökad jämlikhet är rent ut sagt korkat.

Att denna jämlikhetsblinda politik rullas ut just nu, när situationen för viktiga delar av föreningslivet är så akut, är snudd på katastrofalt

Trots detta väljer det borgerliga minoritetsstyret att angripa Göteborgs framgångsrika jämlikhetsarbete. Det syns på alla områden, inte minst vad gäller det ideella föreningslivet. Sedan ett par år tillbaka görs en socioekonomiskt viktad satsning på fem miljoner kronor som innebär att föreningslivet, särskilt i utsatta områden, ges utökat aktivitetsbidrag. Detta vill den borgerliga minoriteten nu skrota helt. De föredrar att minska resurserna till utsatta områden genom att skapa ett system där mer välbeställda områden, som redan har ett rikt och starkt föreningsliv, ges bättre villkor. De faktiska resursbehoven ska alltså inte spela någon roll.

Detta, att inte anpassa efter behov, är en medveten politik för ökad ojämlikhet som går stick i stäv med all den kunskap som finns om hur man stärker utsatta områden.

Jämlikhetsblind politik

Att denna jämlikhetsblinda politik rullas ut just nu, när situationen för viktiga delar av föreningslivet är så akut, är snudd på katastrofalt. Många föreningar med verksamhet i utsatta områden balanserar redan på en skör tråd. Det kommer att behövas stora insatser bara för att vända utvecklingen och få igång en positiv spiral. Att då, som de borgerliga föreslår, till och med minska stödet till de föreningar som behöver det mest skulle av allt att döma få mycket allvarliga konsekvenser. Det finns en överhängande risk att stora delar av Göteborgs föreningsliv på lite sikt raderas ut om de borgerliga förslagen blir verklighet.

Vi socialdemokrater har därför lagt ett skarpt förslag i idrotts- och föreningsnämnden om att kompensera föreningar i utsatta områden för de borgerliga nedskärningarna. Detta blir ett slags akuthantering. För att sedan verkligen lyfta föreningslivet i dessa områden har vi alltså presenterat ett brett åtgärdspaket. För att kunna få stopp på och vända ”föreningsdöden” är det bara rejäla satsningar som gäller. Alla goda krafter i staden behöver nu sluta sig samman för att rädda och bygga upp föreningslivet i de områden där det är som svagast. Detta är en helt avgörande fråga för hela stadens utveckling.

Ann-Sofie Hermansson (S)

oppositionsråd

Marina Johansson (S)

oppositionsråd

Staffan Lindström (S)

gruppledare i idrotts- och föreningsnämnden