Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Vi socialdemokrater kommer aldrig att acceptera den borgerliga utslagningspolitiken och det lär inte göteborgarna göra heller, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Marina Johansson (S).  Bild: LEIF R JANSSON / TT
Vi socialdemokrater kommer aldrig att acceptera den borgerliga utslagningspolitiken och det lär inte göteborgarna göra heller, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Marina Johansson (S). Bild: LEIF R JANSSON / TT

Borgerlig politik kan förvärra hemlösas situation

En förutsättning för stadens arbete mot hemlösheten är att vi har en stor och stark allmännytta. Att borgerliga politiker nu aktivt driver på för att sälja ut och ombilda bostäder i allmännyttan är oroväckande, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Marina Johansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att ha ett hem, en fast punkt i tillvaron, är ett av de mest basala behoven för oss människor. Bostaden lägger grunden för det mesta i vårt övriga liv. Det är svårt att skaffa sig en utbildning, sköta ett jobb eller ha ett fungerande socialt umgänge när man fastnat i hemlöshet. Riskerna för psykisk och fysisk ohälsa och socialt utanförskap ökar dramatiskt när man saknar ett eget hem. Därför är det oroväckande att de borgerliga partierna, såväl nationellt som lokalt, vill driva en politik som skulle öka hemlösheten dramatiskt. Det kommer vi socialdemokrater aldrig att acceptera. Den grundlagsskyddade rätten till en bostad måste värnas.

Hemlöshet är fruktansvärt för den som drabbas, i synnerhet för barn och barnfamiljer. Att inte ha ett tryggt hem under de första viktiga åren i ett barns liv kan orsaka stor skada för lång tid framöver. Därför är det oerhört viktigt att vi gör allt vi kan för att ge alla barnfamiljer en fast bostad. Men även för vuxna är hemlösheten farlig. Det är mycket i livet som lätt faller sönder om man är hemlös.

Byggs för lite

Det finns flera orsaker till de stora problem med hemlöshet som vi ser i Sverige i dag. En uppenbar orsak är att det har byggts för lite under flera decennier. Att bygga ikapp ett bostadsunderskott tar tid. Men nu är utvecklingen i alla fall på väg åt rätt håll. Delvis tack vare en rad aktiva insatser från den S-ledda regeringen har bostadsbyggandet i Sverige ökat markant på senare år. I Göteborg pågår en veritabel byggboom. I ett läge där det redan byggs mer än på 40 år accelererar nyproduktionen nu mycket snabbt. På ungefär ett år har antalet bostäder i pågående produktion stigit från drygt 4 000 till cirka 7 700. Den socialdemokratiska inriktningen är att det ska byggas 60 000 bostäder, varav hälften hyresrätter, fram till och med år 2028. Det är offensivt, men fullt realistiskt. I allt detta måste ett viktigt fokus ligga på att bygga enkla bostäder för vanligt folk. Kostnaderna, och därmed hyrorna, behöver hela tiden pressas tillbaka.

En annan orsak till hemlösheten är den kraftiga befolkningsökningen där en betydande del består av människor i utsatta grupper som har svårt att få bostad på den vanliga bostadsmarknaden. Problemet förvärras av EBO-lagen som gör att många flyttar in hos vänner och släktingar tillfälligt i utsatta områden och sedan efter en kort tid står utan bostad. Det medför också att ett fåtal kommuner i Sverige får ta ett oproportionerligt stort ansvar för den nationella bostadsförsörjningen. Detta medan andra, ofta borgerligt styrda kommuner, aktivt undviker att göra det, bland annat. genom att sälja ut sin allmännytta och inte bygga hyresrätter.

För att lösa hemlösheten, på lokal och nationell nivå, krävs därför att fler kommuner är med och tar ett solidariskt ansvar för bostadsförsörjningen

I Göteborg har vi socialdemokrater sett till att göra stora insatser mot hemlösheten, utöver att öka nyproduktionen rejält. Hundratals bostäder fördelas varje år till människor i utsatta grupper som fastnat i hemlöshet, över tusen barn har de senaste åren fått en fast bostad på det viset. Förra året fördelades nära en tredjedel av alla lediga bostäder i allmännyttan till grupper med sociala behov. Vi jobbar konsekvent med ”Bostad först”, det vill säga att först säkerställa att man har en bostad, därefter koppla på ytterligare sociala insatser. Att hemlösheten inte sjunker beror till viss del på att nya människor utan fast boende flyttar in till Göteborg från andra kommuner. För att lösa hemlösheten, på lokal och nationell nivå, krävs därför att fler kommuner är med och tar ett solidariskt ansvar för bostadsförsörjningen. Vi behöver också ett mycket tydligare stöd från statlig nivå, ekonomiskt men även juridiskt, bland annat genom att avskaffa eller i grunden reformera EBO-lagen.

Hotad allmännytta

En förutsättning för stadens arbete mot hemlösheten är att vi har en stor och stark allmännytta. Att borgerliga politiker nu aktivt driver på för att sälja ut och ombilda bostäder i allmännyttan är därför oroväckande. Här i Göteborg har Liberalerna lagt en motion om att ombilda uppemot hälften av allmännyttans bostäder i förorterna. Det är en radikal nyliberal bostadspolitik som skulle orsaka enorm skada för staden och öka hemlösheten dramatiskt. Det nya borgerliga minoritetsstyret verkar inte heller ha några ambitioner att fördela lika många bostäder till utsatta grupper som tidigare. På nationell nivå driver de borgerliga partierna dessutom frågan om marknadshyror, vilket i ett slag skulle göra en stor mängd människor hemlösa. Vi socialdemokrater kommer aldrig att acceptera den borgerliga utslagningspolitiken och det lär inte göteborgarna göra heller.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Marina Johansson (S)

kommunalråd och ordförande i Social resursnämnd