Genom Försvarets materielverk följer staten upp att Saab, i samverkan med motortillverkaren General Electric och övriga underleverantörer, klarar av att leverera och underhålla stridsflyget med tillfredsställande tillgänglighet, skriver försvarsminister Peter Hultqvist (S).
Genom Försvarets materielverk följer staten upp att Saab, i samverkan med motortillverkaren General Electric och övriga underleverantörer, klarar av att leverera och underhålla stridsflyget med tillfredsställande tillgänglighet, skriver försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Borgarnas farhågor om Jas 39 E tagna ur luften

Påståendet att den svenska flygmotorkompetensen går i graven är anmärkningsvärt, liksom att placera regeringen i centrum för förhandlingar som ska föras mellan FMV och Saab samt mellan Saab, General Electric och GKN. Borgarna borde veta bättre, skriver Peter Hultqvist (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Jas 39 E, 4/1

Allan Widman (L), Mikael Oscarsson (KD), Daniel Bäckström (C) och Hans Wallmark (M) hävdar felaktigt att underhållet av motorerna till Jas 39 Gripen ska förläggas till USA. Bakgrunden är att dessa partier hade för avsikt att med stöd av Sverigedemokraterna besluta om ett så kallat utskottsinitiativ enligt vilket riksdagen skulle tillkännage för regeringen att flygmotorunderhållet skulle ske inom landets gränser, men så blev inte fallet.

Det är anmärkningsvärt att dessa företrädare hävdar att den svenska flygmotorkompetensen går i graven. Lika anmärkningsvärt är det att de vill använda riksdagen som plattform för att tillförsäkra ett enskilt företag en särskild roll i Jas 39 E-projektet. Borgarna borde begripa hur rollfördelningen ser ut vid en upphandling. De borde veta att det är fel att på detta sätt placera regeringen i centrum för den förhandling som ska föras utifrån affärsmässiga utgångspunkter, ytterst mellan myndigheten FMV och Saab, men också mellan företagen Saab, General Electric och GKN. Det borgarna föreslår kan riskera totalekonomin och även skapa förseningar i Gripenprojektet. Konsekvenserna för ett försenat Gripenprojekt verkar de inte ha tänkt på.

ANNONS

Regeringen har pekat ut stridsflygförmågan som ett av Sveriges väsentliga säkerhetsintressen. Staten lägger betydande resurser på utvecklingen och anskaffningen av nästa generation Jas 39 Gripen, Jas 39 E. Motorn är en av flygplanets mest resurskrävande komponenter och Jas 39 E har en annan motor än den som finns i Jas 39 C/D. Det är en motor som är starkare och som även finns i andra typer av stridsflygplan, vilket kommer att minska kostnaderna över tid.

Den operativa tillgängligheten är av stor betydelse för att få största möjliga operativa effekt av stridsflyget. Kapaciteten att hålla så många flygplan som möjligt startklara på linjen är i sin tur avgörande för tillgängligheten. Ur detta perspektiv är underhållet av flygmotorerna viktigt.

Motorn från General Electric

Staten har beställt utveckling och anskaffning av Jas 39 E av Saab, som ansvarar för att sätta samman nödvändiga komponenter som motor, sensorer, avionik och telekrigsutrustning till ett effektivt stridsflygsystem. Genom Försvarets materielverk följer staten upp att Saab, i samverkan med motortillverkaren General Electric och övriga underleverantörer, klarar av att leverera och underhålla stridsflyget med tillfredsställande tillgänglighet.

I dag utför företaget GKN bland annat underhåll och produktstöd för motorn i Jas 39 C/D. De har även kompetens och resurser för att i samverkan med General Electric ta ett betydande ansvar för underhållet även för Jas 39 E. Det finns inget som i dag pekar på att det i sådana fall skulle vara nödvändigt att skicka hela motorer till USA för underhåll. Dessa grundförutsättningar var både regering och opposition väl införstådda med när den dåvarande Alliansregeringen i januari 2013 beslutade om utveckling och ombyggnation av 60 Jas 39 C/D till Jas 39 E.

ANNONS

Som försvarsminister följer jag aktivt upp statens beställning av Jas 39 E. Endast en lösning som tillgodoser Försvarsmaktens behov av operativ tillgänglighet i stridsflygsystemet är tillfredsställande. Det ligger också i regeringens mandat och ansvar att säkerställa detta.

Peter Hultqvist (S)

försvarsminister

ANNONS