Blommor slår ut, människor blommar ut

Det vimlar av metaforer i språket. Enkelt uttryckt handlar det om att ett ord eller uttryck flyttas från ett ämnesområde till ett annat. Om jag säger att jag snickrar ihop en artikel, så tar jag en term från snickarverkstaden och flyttar den till skrivarverkstaden. Man kan snickra ihop en fågelholk, och man kan metaforiskt snickra ihop en artikel.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

En fotbollsspelare kan ha öppet mål, men det kan även en politiker ha i en debatt. Här låter vi uttrycket öppet mål flytta från sportens värld till argumentationens.

Så här års gläds vi åt att påskliljorna slår ut. Strax är de utslagna och lyser upp trädgården. Så småningom har de blommat ut och vissnat. Påskliljans liv kan beskrivas i följande steg: slå ut, vara utslagen, blomma ut och vissna.

En människas karriär, till exempel en idrottskarriär, följer också sina steg men ordvalet är ett annat. När påskliljan blommat ut, är dess storhetstid över. När en fotbollsspelare blommat ut, handlar det om början på en lovande karriär, alltså ungefär där som påskliljan slår ut.

ANNONS

I tidningstext står det till exempel att en yngre spelare ”växt till sig och blommat ut”. Även artister kan blomma ut, och ibland till och med en verksamhet som e-handeln. I alla de här fallen betyder blomma ut att lyckas och bli framgångsrik.

Vi kan kalla den här användningen för ett metaforiskt snedsteg (även snedsteg är en metafor). I blomma ut förs uttrycket över från blommornas värld till människornas, men på vägen ges ordet en annan betydelse. Antingen rynkar vi på pannan och säger att detta är språkligt fel, eller så säger vi att blomma ut numera har två olika betydelser, en i växtriket och en annan bland människor. Det senare alternativet kommer säkerligen att segra.

I äldre svenska kunde blomma ut metaforiskt användas med innebörden att storhetstiden är över. Esaias Tegnér skrev 1825: ”Mitt lif har blommat ut.” Så skriver man inte i dag. I dag skriver man inte att ”Zlatan blommat ut”, det gjorde man för 20 år sedan.

En blomma kan vara vissen, och det kan även en människa vara. Detta är också en metafor hämtad från växtriket, men det är inget snedsteg i överföringen mellan ämnesområdena.

Blommor kan slå ut och vara utslagna. En utslagen blomma kan vara praktfull. En utslagen människa utgör en mindre angenäm syn. Detta är emellertid inte ett metaforiskt snedsteg. Skillnaden bygger snarare på att slå har flera betydelser, dels ’knoppas, skjuta skott’, dels ’utdela slag, slå till’. Slår (obs) man i ordböckerna slås (obs) man av hur många betydelser ordet slå har, och det flesta har på inget vis med växtriket att göra. Det är just i uttrycket blomma ut som det metaforiska snedsteget hittas.

ANNONS

Vid den här tiden är det många fler blommor som slår ut än som blommar ut. Svälj den eventuella förtreten med metaforiska snedsteg och gläds i stället åt blommor som slår ut innan de blommar ut.

ANNONS