Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Blinda för orsakerna bakom skolans kris

När de borgerliga partierna med stöd av Lärarnas Riksförbund kritiserar stadsdelarna i Göteborg för dåliga skolresultat silar de mygg och sväljer kameler, skriver bland andra Anna Johansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

OECD:s senaste Pisa-studie av vad 15-åringar vet och kan (2012) visar att den svenska skolan är i kris i hela landet. I Pisa 2003 saknade var tionde 15-åring funktionell läsförmåga. I Pisa 2009 var det var femte. I Pisa 2012 var fjärde.

Göteborg är inget undantag. Men att framställa det som en speciell göteborgsk problematik som kan förklaras av styrningsstrukturen i staden är att göra sig blind för de verkliga orsakerna bakom skolans kris.

De skillnader i betyg mellan storstäderna som debattörerna hänvisar till är små i jämförelse med det nationella raset i Pisa – och de svenska betygen är en dålig mätare på vad eleverna lär sig. Vi har en betygsinflation som gör jämförelser mellan städer osäker. Under hela den period som svenska elever presterat allt sämre i internationella jämförelser har betygssnittet stigit i Sverige.

Omfattande detaljreglering

Samtidigt har den tilltagande statliga centralstyrningen av skolan inte bara begränsat kommunpolitikens inflytande utan – vad värre är – också inskränkt utrymmet för lärarnas professionella autonomi. Det handlar om omfattande detaljreglering genom nya lagar, mer detaljerade kursplaner och styrande dokumentationskrav.

De borgerliga kan inte smita från ansvaret för skolans resultatras under deras snart åttaåriga styre av riket. Samtliga läroplaner sedan 1980 har varit produkter av borgerliga regeringar. Raset gäller hela landet, oberoende av politisk färg i kommunerna.

Lärarnas Riksförbund borde intressera sig mera för hur lärarna kan befrias från den statliga detaljregleringen i klassrummen än för organisationsförändringar på andra håll i hierarkin.

Anna Johansson (S)

kommunalråd med ansvar för skolan

Kia Andreasson (MP)

kommunalråd

Mats Pilhem (V)

kommunalråd