Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

När Hyresgästföreningen resonerar kring allmännyttans nyproduktion bortser de fullkomligt från att de privata bostadsbolagen både kan och vill bidra till att det byggs fler hyresrätter, skriver Christina Heikel.
När Hyresgästföreningen resonerar kring allmännyttans nyproduktion bortser de fullkomligt från att de privata bostadsbolagen både kan och vill bidra till att det byggs fler hyresrätter, skriver Christina Heikel.

Blandade boendeformer skapar en sammanhållen stad

Om Hyresgästföreningen får sin vilja igenom och ombildningarna av hyresrätter stoppas kommer Göteborg möta stora utmaningar i framtiden, skriver Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Ombildningar hyresrätter, 4/11.

Fastighetsägarna har inget egenintresse av att hyresrätter inom allmännyttan ombildas. Däremot ser vi en problematik med att boendeformerna är så oerhört koncentrerade i vissa delar av Göteborg. I områden som helt domineras av hyresrätter ser vi inget annat sätt att skapa en blandning på än att konvertera delar av beståndet. Blandningen går alltså inte att enbart bygga sig till.

Lösningen för att bryta ensidigheten i upplåtelseformerna blir att ge de hyresgäster som vill möjligheten att ombilda till bostadsrätter. Tillskottet från försäljningarna ska återinvesteras i nyproduktion vilket innebär att allmännyttan samtidigt bygger i områden där fler hyresrätter behövs. Försäljningarna sker inte utifrån var hyrorna är låga utan efter de initiativ som hyresgästerna själva tar.

Hindrar integration

Om Hyresgästföreningen (HGF) gör anspråk på att vara en samhällsaktör behöver man se längre än till den egna agendan. Segregationen skulle cementeras om HGF fick sin vilja fram.

Segregationen skulle cementeras om HGF fick sin vilja fram

Bostadssituationen för ekonomiskt utsatta kommer inte lösas med att HGF stoppar ombildningar. En social bostadspolitik värd namnet behöver rikta insatserna till dem som verkligen är i behov av samhällets stöd.

Hyror som HGF vill hålla låga för alla blir i praktiken en subvention för de många. Realhyrorna minskar medan inkomsterna och betalviljan ökar. När hyrorna understiger det som hyresgästerna faktiskt är villiga att betala minskar omflyttningen. De oriktiga hyresförhållandena och svarthandeln ökar. Konsekvensen blir att människor som är i störst behov av billiga lägenheter aldrig får chansen till dem.

Ohållbar situation

HGF:s motstånd mot nödvändig upprustning i miljonprogrammen riskerar att underminera hyresrätten som en attraktiv boendeform. Man säger sig arbeta för att hyresgäster ska bo bra men verkar i motsatt riktning. Renoveringar är nödvändiga i stora delar av hyresbeståndet och orsaken till att vi har en så omfattande underhållsskuld är ytterst hyresregleringen. När HGF år efter år tvingar igenom så låga hyresjusteringar att de inte täcker bostadsbolagens kostnadsutveckling, skapas en ohållbar situation med svårigheter att såväl underhålla som nyproducera.

När HGF år efter år tvingar igenom så låga hyresjusteringar att de inte täcker bostadsbolagens kostnadsutveckling, skapas en ohållbar situation med svårigheter att såväl underhålla som nyproducera

Göteborg behöver en högre byggtakt och nyproduktion av alla boendeformer. Men när HGF resonerar kring allmännyttans nyproduktion bortser de fullkomligt från att de privata bostadsbolagen både kan och vill bidra till att det byggs fler hyresrätter.

Bostadsbolagen spelar en viktig roll

Gårdstensmodellen är en förebild. Bostadsbolagen, både privata som kommunägda, har en avgörande roll i att vända utvecklingen och skapa trygghet i utsatta områden. Gårdstensbostäder är också unikt i att de boende själva sitter i styrelsen, i motsats till andra allmännyttiga bostadsbolag där styrelserna är politiskt tillsatta. Trycket för att skapa förändring har alltså kommit från de boende.

Bostadsbolagen kommer att ha en nyckelroll också när Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered ska tas bort från polisens lista

Bostadsbolagen kommer att ha en nyckelroll också när Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered ska tas bort från polisens lista. Till 2025 är ambitionen att dessa sex områden inte längre ska klassas som särskilt utsatta och det vill Fastighetsägarna medverka till. Att bostadsbolagen har en central roll för att skapa positiv utveckling bekräftades nyligen av bostadsminister Per Bolund (MP) i samband med en konferens som Fastighetsägarna anordnade.

Fastighetsägarna skulle välkomna att HGF engagerade sig i det samverkansarbete som vi tillsammans behöver göra för att bryta segregationen och skapa en sammanhållen stad.

Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Göteborg