Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Rikard Ljunggren, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna GFR.
Rikard Ljunggren, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna GFR.

Blanda inte bort korten - hyresrätten är hotad

Hyresgästföreningen gör sitt bästa för att blanda bort korten och lägga ut dimridåer. Inte minst genom att ytterst selektivt hänvisa till den av HGF tillsatta Hyreskommissionen, skriver Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Hyresrätten, 28/5 och 10/6

Hyreskommissionens slutrapport nämner mycket riktigt att inflationen mätt i KPI var nio procent under 2007-2016. Men varför nämner inte Hyresgästföreningen (HGF) att hyresvärdarnas driftskostnader – exklusive räntekostnader – under perioden ökat med 47 procent? Det står i samma rapport.

Under perioden byggdes nästan 100 000 nya, relativt sett dyrare, hyresrätter i landet. Det är anledningen till att den genomsnittliga årshyran ökat med 26 procent. Det ska alltså inte förväxlas med den årliga höjningen av hyran. Den har nämligen bara ökat med drygt två procent, i reala termer, under perioden. Alltså en snitthöjning på 0,2 procent per år.

Vad händer när det blir 50 procent dyrare att förvalta en hyresfastighet under tio år samtidigt som intäkterna bara ökar två procent?

Vad händer när det blir 50 procent dyrare att förvalta en hyresfastighet under tio år samtidigt som intäkterna bara ökar två procent? Om inte det hotar hyresrättens långsiktiga ställning, vad gör det då?

HGF missar även att nämna Hyreskommissionens rekommendationer för en bättre fungerande hyresmarknad:

• De tre parterna på hyresområdet bör forma ett tydligt ramverk med ett övergripande mål för hyresförhandlingarna.

• Inför en maxtid för förhandlingarna och andra regler för hur förhandlingarna ska bedrivas.

• Inrätta ett oberoende skiljedomsförfarande som vid tvist avgör vad som är en rimlig årlig höjning.

För exakt ett år sedan bjöd vi och Sveriges Allmännytta in HGF till trepartssamtal för att säkra hyresrättens framtida ställning.

För exakt ett år sedan bjöd vi och Sveriges Allmännytta in HGF till trepartssamtal för att säkra hyresrättens framtida ställning. Ambitionen var att samtalen skulle vara klara under hösten 2018. Så blev det inte, eftersom HGF troligen inte vill göra det som Hyreskommissionen föreslagit. Skulle HGF ändra sig och i stället bidra till att skapa ett hyresförhandlingssystem med jämbördiga parter, gemensamma grunder för de årliga förhandlingarna och en oberoende tvistelösningsfunktion, är vi de första att välkomna det. Med eller utan förändrad lagstiftning.

Rikard Ljunggren

näringspolitisk chef, Fastighetsägarna GFR