Biogasfordon viktig del i fossilfri fordonsflotta

ANNONS

Slutreplik

Biogasen, 16/11 och 21/11

Två reaktioner har kommit på min debattartikel om biogasens roll för en fossilfri fordonsflotta. Den ena från gasbranschen som ger stöd till både artikelns andemening och förslag på åtgärder. Helt riktigt fyller de dock i att det kommande bonus-malus-systemet måste gynna gasfordon, vilket inte är fallet i det förslag som lämnats från regeringens utredare. Den åsikten delar jag till fullo.

Den andra reaktionen kom från centerpartisten Rickard Nordin som även han vill göra samma ändring i bonus-malus-förslaget. Nordins kritik mot regeringen och Miljöpartiet ger dock upphov till frågor om hans kunskap kring regeringskansliets utredningsförfaranden.

Inte regeringens förslag

ANNONS

Ett förslag från en utredare är självfallet inte nödvändigtvis regeringens ståndpunkt. Av bister erfarenhet borde detta vara något Centerpartiet känner till. Slutbetänkandet från utredningen ”Fossilfrihet på väg” innehöll många ambitiösa och viktiga förslag för att ställa om fordonsflottan. Trots det beslutade den dåvarande alliansregeringen inte om ett enda förslag från utredningen för att förverkliga utredningens mål om en fossilfri fordonsflotta tills 2030. Den regeringen delade helt enkelt inte utredningens uppfattning om behovet att ställa om transportsektorn.

Regeringen och Miljöpartiet arbetar däremot för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. I det ingår att ställa om fordonsflottan till förnybara drivmedel. Biogas är en viktig komponent i detta och det är därför självklart att satsa på den.

Karin Svensson Smith (MP)

riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson

ANNONS