Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Biobränslen bör också gynnas i omställningen

DEBATT: Vi välkomnar förslaget om bonus–malus i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Men det krävs ett förslag som gynnar alla förnybara alternativ, inklusive biobränslen, skriver bland andra Fahimeh Nordborg (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Omställningen mot förnybara bränslen går trögt i den svenska fordonsparken. Tillspetsat vill vi hävda att fordonen fortfarande är helt beroende av de fossila bränslena diesel och bensin. En utredning har presenterat förslag för omställning mot fossiloberoende 2030. Det föreslås en så kallad bonus–malus-modell, en form av morot och piska. Genom riktade skatter styrs försäljningen av lätta fordon över till de som körs på fossiloberoende bränslen.

Tyvärr kommer förslaget att missa målet. De stora satsningar som gjorts på biogas och etanol riskerar helt gå förlorade. Fordon som drivs av dessa bränslen ges inte motsvarande stimulans, som ges till elfordon och laddhybrider.

Vi tycker att det är självklart att de bränslen som i dag är mest hållbara finns med som ett av alternativen i valet av miljöbil. Generellt halverar biodrivmedel klimatpåverkan jämfört med fossila bränslen, utan dessa bränslen går många år förlorade i omställningen. Piskan i modellen är att fordon som drivs fossilt skall få en ökad skatt, vilket är bra. Men vi frågar oss ändå om inte prissignalen för de fossilt drivna fordonen måste vara mer kraftfull. Vi välkomnar principen bonus–malus. Men det krävs ett förslag som gynnar alla förnybara alternativ, inklusive biobränslen.

Omställningen kan inte vänta

Från Vänsterpartiet ser vi vikten av att styra omställningen långsiktigt och uthålligt om vi ska nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Transportsektorns omställning kan inte vänta. Vi håller fast vid vår politik för fordon som drivs med el, biogas, etanol och andra biobränslen.

Vänsterpartiet har länge drivit omställning till förnybara bränslen i Västsverige och inom regionen. Nyligen presenterades en studie som visar att Västra Götalandsregionen är ledande i Sverige. En uthållig satsning på utveckling av produktion och distribution av biogas är en viktig del i detta. Stöd till teknikutveckling inom fordonssektorn är en annan viktig orsak. Politiken och tjänstemännen har gått i takt i en kreativ process. Vi fortsätter att följa och påskynda arbetet mot ett fossiloberoende samhälle enligt devisen ”Think Global, Act Local”.

Fahimeh Nordborg (V)

ledamot miljönämnden Västra Götalandsregionen, VGR

Sören Kviberg (V)

ersättare miljönämnden VGR

Jan Alexandersson (V)

ledamot i regionutvecklingsnämnden, VGR

Marie Lindén (V)

ersättare regionutvecklingsnämnden, VGR