Daniel Färm, chef Tankesmedjan Tiden och Torsten Kjellgren, utredare Tankesmedjan Tiden
Daniel Färm, chef Tankesmedjan Tiden och Torsten Kjellgren, utredare Tankesmedjan Tiden

Billigare tandvård ska bli nästa stora reform

Det är inte anständigt ett välfärdsland som Sverige att hundratusentals personer avstår från att gå till tandläkaren av ekonomiska skäl. Vi behöver en ny tandvårdsreform som ser till att tänderna blir en del av kroppen också i våra välfärdssystem, skriver Daniel Färm och Torsten Kjellgren, Tankesmedjan Tiden.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Är tänderna en del av kroppen? Svaret kan tyckas självklart. Men i det svenska välfärdssamhället har det hittills inte varit en självklarhet. Tvärtom. Tandvård ingår inte i vare sig högkostnadsskyddet eller det avgiftssystem som gör att vuxna endast behöver betala 120 kronor för ett vanligt läkarbesök. Tandläkarbesöken kan därför bli rejält kostsamma – ofta flera tusen kronor – för den som exempelvis behöver laga ett hål.

En tydlig klassfråga

Att ha råd med tandvård har blivit en tydlig klassfråga. Det visar inte minst LO-utredaren Kjell Rautio i sin rapport Klassamhällets dolda leende. Och det är just LO-medlemmarna som drabbas hårdast av att det är så dyrt att gå till tandläkaren. Den som har små resurser har ofta svårt att betala tusentals kronor på ett bräde för att laga en tand, eller ens de i snitt 825 kronor det kostar att göra en rutinkontroll. Många framför allt låginkomsttagare avstår därför från att kontinuerligt kontrollera sin tandhälsa.

ANNONS

Enligt Tandläkartidningen avstår var tionde vuxen svensk – totalt över 700 000 personer – från att gå till tandläkaren av ekonomiska skäl. Resultatet är tydligt: hur våra tänder mår och ser ut har blivit en klassmarkör. Det är otroligt allvarligt, och skapar ett mycket tydligt stigma som sänker människors hälsa och självkänsla. Det är inte anständigt ett välfärdsland som Sverige.

Därför – just därför – är det viktigt att nu på allvar pröva möjligheten till en rejäl och allomfattande tandvårdsreform som faktiskt ser till att tänderna blir en del av kroppen också i våra välfärdssystem. Att regeringen nu tillsätter en utredning om en sådan stor välfärdsreform är mycket välkommet. Nu levereras det som beslutades på Socialdemokraternas partikongress förra året: att under kommande mandatperiod skapa ”en mer jämlik tandvård där tandhälsa inte är en klassfråga”.

I Tankesmedjan Tidens rapport Reformer är möjliga från i vintras pekar vi på avgiftsfri tandvård som en viktig välfärdsreform som faktiskt är möjlig.

Dyrt men det går

Ja, det blir dyrt. Våra beräkningar visar på att alternativet att helt slopa avgifterna skulle landa på ökade kostnader i statsbudgeten på mellan 20 och 25 miljarder kronor. Vi har då tagit hänsyn till förväntade beteendeeffekter, såsom ökat vårdbehov samt mer frekventa tandläkarbesök hos vissa grupper. Men det alternativ som regeringen nu skissar på kommer inte att behöva bli lika kostsamt, eftersom man där tittar på en avgift om cirka 1 000 kronor per besök snarare än helt avgiftsfritt. Det finns alltså flera olika sätt att gå vidare med denna fråga. Det viktiga är att Socialdemokraterna och regeringen nu tar avgörande steg för att se till att fler har råd att gå till tandläkaren.

ANNONS

Utredningen behöver dock även se på hur regelverket kan utformas så att uttaget av tandvård inte ökar orimligt mycket också för de som i dag redan går regelbundet till tandläkaren. Sjukvårdsekonomi är som att åka slalom i en backe som ständigt ändrar sig. Man måste ta människors ändrade beteenden i beaktande, och sträva efter att våra gemensamma resurser används på bästa, mest jämlika och effektiva sätt. En viss avgift är därför inte omotiverad.

Första steget taget

Ja, regeringen har redan tagit steg för att bland andra ungdomar och äldre ska få mer rimliga kostnader för sin tandvård. Det har betytt mycket för de grupper som berörs. Men stora delar av befolkningen får fortfarande betala ett högt pris för att ha en sund tandhälsa.

Och ja, om och när Socialdemokraterna säger att man vill gå vidare med en reform, så väger det tyngre än när andra partier säger det. För när Socialdemokraterna säger något så ska det också genomföras. Därför är det bra och ansvarsfullt att inte bara rusa in i en sådan här omfattande reform. Men frågan har stötts och blötts under stora delar av 2000-talet. Därför är det bra att nu tillsätta en utredning i syfte att se på hur – inte om – en mer jämlik tandvård kan åstadkommas.

ANNONS

Få saker är så angelägna som att överbrygga hälsoklyftorna i samhället. Få saker är så angelägna som att ta bort de mest påtagliga och stigmatiserande kvarvarande uttrycken för klassamhället. Och få saker är så angelägna som att visa att det går att stärka den svenska välfärden ytterligare.

Daniel Färm

chef Tankesmedjan Tiden

Torsten Kjellgren

utredare Tankesmedjan Tiden

ANNONS